BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com

Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415

Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Loomaarsti abiline kursus eesti keeles 20.03.2023

2400,00 

Õppe kogumaht: 328 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 200 akadeemilist tundi,  iseseisev töö 128 akad.tund.

Loomaarsti abiline kursus eesti keeles 20.03.2023

Õppe kogumaht: 328 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 200 akadeemilist tundi,  iseseisev töö 128 akad.tund.

Õppekavarühm: Veterinaaria
Õppekeel: vene ja eesti
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse õppejõud

Aleksandr Dedjulja, omab kõrgharidus (Veterinaaria), loomaarst suure kogemusega, ettevõtte juht

Semjon Uvarov, omab kõrgharidus (Veterinaaria), loomakliiniku peaarst, ettevõtja kogemusega

Õppekava.Loomaarsti abiline kursus eesti keeles  20.03.2023

1. Registratuuri ja veterinaarkliiniku vastuvõtu töö korraldamine 36 akad. tundi

1.1. Looma tuvastus. Esmaanamneesi loomine.
1.2. Suhtlemine kliendiga. Asjaomase veterinaarpraktika reeglid. Baaskiiresmaabi
1.3. Looma elementaarse fikseerimise reeglid arvestades töökaitsenõuetega.
1.4. Statsionaarravi vormistamine.
1.5. Kliendi nõustamine koduhoolduse osas. Nõustamine looma hoolduse, toitumise, käitumise, dresseerimise ja tervise osas.
1.6. Veterinaarkliiniku varustamine vajalike ravimite ja kaupadega.
1.7. Praktika ruumide ja varustuse seisundi kontroll ja tehniline hooldus.

2. Assisteerimine vastuvõtul ja diagnoastikaprotseduuride läbiviimine 40 akad. tundi

2.1. Analüütilise materjali koostamine, markeerimine ja säilitamine.
2.2. Analüütilise materjali saatmiseks ettevamistamine ja saatmine vastavalt loomaarsti ettekirjutusele.
2.3. Rötgenipildid.
2.4. Diagnostilised protseduurid. Diagnostiliste protseduuride läbiviimisel assisteerimine vastavalt loomaarsti ettekirjutustele.

3. Looma hooldus 44 akad. tundi

3.1. Koht statsionaaris
3.2. Haigusloo täitmine ja ravilehed vastavalt loomaarsti ettekirjutustele.
3.3. Loomade toitmine, jalutamine vastavalt loomaarsti ettekirjutustele arvestades loomade toitumise, käitumise ja hooldusega.
3.4. Loomade puhastamine, pesemine ja muu hooldus statsionaaris.
3.5. Loomade hoolduse üldprotseduurid.
3.6. Püsi- vahetatavate materjalide ettevalmistus ja töötlemine vastavalt nakkushaiguste ja profülaktilistele nõuetele.
3.7. Veise, lammaste, kitsede ja sigade markeerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

4. Raviprotseduuride läbiviimisel assisteerimine loomaarsti juhendamisel 32 akad. tundi

4.1. Loomale määratud ravimite manustamine vastavalt loomaarsti ettekirjutustele.
4.2. Assisteerimine ravi- ja füsioteraapia protseduuride läbiviimisel, sh haavade hooldamine.

5. Kirurgiliseks operatsiooniks ettevalmistamine, anesteesia abi ja kontroll 48 akad. tundi

5.1. Operatsioonitoa operatsiooniks ettevalmistamine.
5.2. Kirurgilised instrumendid. Kirurgiliste instrumentide ettevalmistus.
5.3. Varustuse ja instrumentide tööseisundi kontroll.
5.4. Looma ettevalmistus operatsiooniks vastavalt loomaarsti ettekirjutustele.
5.5. Loomaarstile assisteerimine protseduuride läbiviimisel.
5.6. Pärast operatsiooni looma seisundi kontroll ja registreerimine.
5.7. Tööohutusreeglid veterinaarkliinikus ja statsionaaris.
5.8. Looma ohutuse tagamine.

Aadress и kontaktinfo
+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50D, 11415 Tallinn, Eesti