BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Ettevõtluskoolitus 13.02.2023

1800,00 

Õppe kogumaht: 180 ak. tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 180 ak. tundi.  Koolituse aeg 09:30-12:45. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev

 

 

Kategooria: , Sildid: ,

Ettevõtluskoolitus 13.02.2023

Õppe kogumaht: 180 ak. tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 180 ak. tundi.  Koolituse aeg 09:30-12:45. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev

Kursuse õppejõud, Ettevõtluskoolitus 13.02.2023 

Konstantin Ivanov, õigusdoktor, dotsent, SRÜ rahvusvahelise advokaadibüroo FOXEN law offices õigusnõunik (Vilnius, Leedu, Peterburi, Venemaa), ekspert välismajandusliku tegevusealal rahvusvaheliste tehingute saatmisel ja välismajanduslike vaidluste lahendamisel, ravhvusvaheline vahekohtunik (Riia vahekohus/ Riia, Läti, Rahvusvaheline vahekohus / Almatõ,Kazahstan);
Stanislav Piltsenko, kõrgharidus, suur töökogemus hotellijuhina;
Jelena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina;
Anna-Džessika Bogatšova , Sanitex OÜ, Baltic Logistic Solutions OÜ ja Officeday Estonia OÜ tütarfirma jurist;
Natalja Surkova, omab kõrgharidus, pearaamatupidaja suure kogemusega;
Valentina Denissenko, omab kõrgharidus (Majandusarvestus), pearaamatupidaja suure kogemusega.

Kursuse lõppedes õppija:

Mõistab Eestis ettevõtluse korraldamise aluspõhimõtteid;

Teab Eesti maksundust, äri- ja töösuhteid reguleerivate seaduste põhinõudeid; Mõistab turunduse põhimõtteid;

Kasutab turundusmeetodeid;

Teab raamatupidamise seaduse põhinõudeid;

Mõistab raamatupidamismeetodeid; analüüsib finantsaruandeid;

Mõistab äriplaani koostamise põhimõtteid toetuste saamiseks vastavalt EAS-i ja Töötukassa nõuetele.

Sihtgrupp

Ettevõtluskursused neile, kes plaanivad luua ja juhtida Eestis oma eraettevõtet ja tahavad omandada vajalikke teadusi.

Kursuse õppekava
1.Ettevõtluse alused -40 akad.tund

Liidriks olemine/Liidri roll.Liidri põhifunktsioonid.Strateegiline, resultatiivne liidriks olemine.Liidriks olemine kaootilises ärikeskkonnas. Algatuste läbikukkumise põhjused.Praktilised soovitused. Tööaja planeerimine. Võlaõigusseadus. Lepingulised suhted, lepingute liigid.Äriidee otsimine ja kujundamine. Ettevõtluse mitmekesistamineEttevõte kui majandusüksusEttevõtte lepinguline tegevusEttevõtte intellektuaalvaraKonkurents ja konkurendidJuhtimine. Kohustuste eraldamine ja delegeerimine

2. Töötajate motiveerimine, tööõigus, tööohutus 40 akad.tundi

Ettevõtlust reguleerivad seadusedÄriseadustikMaksuseadusKonkurentsiseadusLühiülevaade riigihangete seadusestTarbijakaitseseadusTöölepingu seadus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Kollektiivlepingu seadus. Töölepingu vormistamineSuhtekorralduse alused

3.Raamatupidamisarvestus ja maksustamine 32 akad.tun

Raamatupidamisarvestuse olemus, eesmärgid ja ülesandedRaamatupidamisarvestuse objekt ja meetodKontoplaan ja kahekordne kirjendamineFirma registreerimine. Asutamisdokumendid. PõhikapitalRaamatupidamisarvestuse korraldamineOstu-müügi reskontoKulude ja tulude arvestusRahalised vahendidPõhivara liigidVarude liigidKäibemaksuseadusKäibemaksumääradKäibemaksu deklareerimineTulumaksSotsiaalmaksTöötuskindlustusmaksPensionikindlustuse seadusRaamatupidamisaruandedTuludeklaratsioonTöö ja töötasu arvestusVäärtpaberid. Dividendid. Reservid. Aastaaruanne

4.Finantsanalüüs 12 akad. tundi.

Juhtimisotsuste tegemise strateegia turunduse ja finantsaruannete analüüsi põhjal.2. Kaubandusettevõte. Eesmärgid, ülesanded ja lahendused. Tegevuste liigid ja iseärasused.3. Finantsanalüüsi koefitsientide tunnusjoon. Koefitsientide valik.4.Finantsaruannete analüüsimine, probleemide tuvastamine ja lahenduste leidmine.5. Ettevõtte krediidivõimekuse hindamine.6. Turuanalüüs. Väljavaated, arvutustel põhinevad kasvuprognoosid.7. Ettevõtte tegevusest tervikliku aruande koostamine.

5.Turundus ja reklaam -16 akad.tundi

Turunduse kaasaegsed kontseptsioonid, põhimõtted ja funktsioonid. Turutüübid. Turu suurus, mida ettevõte suudab teenindada. Turu-uuringute süsteem. Potentsiaalsete ostjate otsimine. Müügi- ja hinnapoliitika turunduses. Sihtturundus. Turustus- ja kommunikatsioonipoliitika turunduses. Turunduse juhtimine ettevõttes. Turundusteenistuse loomine. Turunduse iseärasused teenuste valdkonnas

6. Äriplaani kootamise koolitus -40 akad.tudi

Väikeettevõtte loomine. Reaalsus ja ettekujutused Firma, .Äri. Osanikud: partnerid: tegevusvaldkonnad, teenus, üldine kirjeldus.teenuse seisund (müügiks valmisoleku aste).võrdlus konkureerivate teenustega (plussid ja miinused)Äriplaani väljatöötamine. Äriidee valiku kriteeriumid Äriidee ja selle esitaja tutvustus Äriidee ja selleFinantsprognoosi koostamineFinantsanalüüs, Finantsid. Tulude-kulude prognoos. Finantsseisukorra muutuste (kaasavoo)plaan esimese tegevusaasta kohta (tabelina), Planeeritavad laenudFinantsriskid ja riskianalüüs. Risk ja garantiid. Väliskeskkonnast ja sisemistest nõrkustest tulenevad ohud ja vastumeetmedFinantseerimisallikadEttevõtlustoetusOmakapital ja laenukapitalLaenuriskid

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia