BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Ettevõtluskoolitus online 08.12.2022

1800,00 

Õppe kogumaht: 180 ak. tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 180 ak. tundi. Koolituse aeg 09:30-12:45. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev

Kategooria: Sildid: , ,

Ettevõtluskoolitus online 08.12.2022

Õppe kogumaht: 180 ak. tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 180 ak. tundi. Koolituse aeg 09:30-12:45. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Ärikorralduse spetsialist, tase 5;

Kursuse õppejõud, Ettevõtluskoolitus online 08.12.2022

Konstantin Ivanov, õigusdoktor, dotsent, SRÜ rahvusvahelise advokaadibüroo FOXEN law offices õigusnõunik (Vilnius, Leedu, Peterburi, Venemaa), ekspert välismajandusliku tegevusealal rahvusvaheliste tehingute saatmisel ja välismajanduslike vaidluste lahendamisel, ravhvusvaheline vahekohtunik (Riia vahekohus/ Riia, Läti, Rahvusvaheline vahekohus / Almatõ,Kazahstan);
Stanislav Piltsenko, kõrgharidus, suur töökogemus hotellijuhina;
Jelena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina;
Anna-Džessika Bogatšova , Sanitex OÜ, Baltic Logistic Solutions OÜ ja Officeday Estonia OÜ tütarfirma jurist;
Natalja Surkova, omab kõrgharidus, pearaamatupidaja suure kogemusega;
Valentina Denissenko, omab kõrgharidus (Majandusarvestus), pearaamatupidaja suure kogemusega.

Kursuse lõppedes õppija:

Mõistab Eestis ettevõtluse korraldamise aluspõhimõtteid;
Teab Eesti maksundust, äri- ja töösuhteid reguleerivate seaduste põhinõudeid; Mõistab turunduse põhimõtteid;
Kasutab turundusmeetodeid;
Teab raamatupidamise seaduse põhinõudeid;
Mõistab raamatupidamismeetodeid; analüüsib finantsaruandeid;
Mõistab äriplaani koostamise põhimõtteid toetuste saamiseks vastavalt EAS-i ja Töötukassa nõuetele.

Sihtgrupp

Ettevõtluskursused neile, kes plaanivad luua ja juhtida Eestis oma eraettevõtet ja tahavad omandada vajalikke teadusi.

Kursuse õppekava. Ettevõtluskoolitus online 08.12.2022

1.Ettevõtluse alused -40 akad.tund

Liidriks olemine/Liidri roll. Liidri põhifunktsioonid. Strateegiline, resultatiivne liidriks olemine. Liidriks olemine kaootilises ärikeskkonnas. Algatuste läbikukkumise põhjused. Praktilised soovitused. Tööaja planeerimine. Võlaõigusseadus. Lepingulised suhted, lepingute liigid. Äriidee otsimine ja kujundamine. Ettevõtluse mitmekesistamine. Ettevõte kui majandusüksus. Ettevõtte lepinguline tegevus. Ettevõtte intellektuaalvara. Konkurents ja konkurendidJuhtimine. Kohustuste eraldamine ja delegeerimine

2. Töötajate motiveerimine, tööõigus, tööohutus 40 akad.tundi

Ettevõtlust reguleerivad seadused. Äriseadustik. Maksuseadus. Konkurentsiseadus. Lühiülevaade riigihangete seadusest. Tarbijakaitseseadus. Töölepingu seadus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Kollektiivlepingu seadus. Töölepingu vormistamine. Suhtekorralduse alused

3.Raamatupidamisarvestus ja maksustamine 32 akad.tund

Raamatupidamisarvestuse olemus, eesmärgid ja ülesanded. Raamatupidamisarvestuse objekt ja meetod. Kontoplaan ja kahekordne kirjendamine. Firma registreerimine. Asutamisdokumendid. Põhikapital. Raamatupidamisarvestuse korraldamine. Ostu-müügi reskonto. Kulude ja tulude arvestus. Rahalised vahendid. Põhivara liigid. Varude liigid. Käibemaksuseadus. Käibemaksumäärad. Käibemaksu deklareerimine. Tulumaks. Sotsiaalmaks. Töötuskindlustusmaks. Pensionikindlustuse seadus. Raamatupidamisaruanded. Tuludeklaratsioon. Töö ja töötasu arvestus. Väärtpaberid. Dividendid. Reservid. Aastaaruanne

4.Finantsanalüüs 12 akad. tundi

Juhtimisotsuste tegemise strateegia turunduse ja finantsaruannete analüüsi põhjal.2. Kaubandusettevõte. Eesmärgid, ülesanded ja lahendused. Tegevuste liigid ja iseärasused.3. Finantsanalüüsi koefitsientide tunnusjoon. Koefitsientide valik.4.Finantsaruannete analüüsimine, probleemide tuvastamine ja lahenduste leidmine.5. Ettevõtte krediidivõimekuse hindamine.6. Turuanalüüs. Väljavaated, arvutustel põhinevad kasvuprognoosid.7. Ettevõtte tegevusest tervikliku aruande koostamine.

5.Turundus ja reklaam -16 akad.tundi

Turunduse kaasaegsed kontseptsioonid, põhimõtted ja funktsioonid. Turutüübid. Turu suurus, mida ettevõte suudab teenindada. Turu-uuringute süsteem. Potentsiaalsete ostjate otsimine. Müügi- ja hinnapoliitika turunduses. Sihtturundus. Turustus- ja kommunikatsioonipoliitika turunduses. Turunduse juhtimine ettevõttes. Turundusteenistuse loomine. Turunduse iseärasused teenuste valdkonnas
6. Äriplaani kootamise koolitus -40 akad.tudi
Väikeettevõtte loomine. Reaalsus ja ettekujutused Firma, .Äri. Osanikud: partnerid: tegevusvaldkonnad, teenus, üldine kirjeldus.teenuse seisund (müügiks valmisoleku aste).võrdlus konkureerivate teenustega (plussid ja miinused)Äriplaani väljatöötamine. Äriidee valiku kriteeriumid. Äriidee ja selle esitaja tutvustus ja selle finantsprognoosi koostamine. Finantsanalüüs, Finantsid. Tulude-kulude prognoos. Finantsseisukorra muutuste (kaasavoo)plaan esimese tegevusaasta kohta (tabelina). Planeeritavad laenud. Finantsriskid ja riskianalüüs. Risk ja garantiid. Väliskeskkonnast ja sisemistest nõrkustest tulenevad ohud ja vastumeetmed. Finantseerimisallikad. Ettevõtlustoetus. Omakapital ja laenukapitalLaenuriskid

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
online koolitus в ZOOM