BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele A1+A2-taseme koolitus 04.07.23

2100,00 

Eesti keele A1+A2-taseme koolitus 04.07.23

Koolituse kogumahus 340 akad. tundi, millest 260 akadeemilist tundi klassiruumis ja 80 tundi iseseisvat

Koolituse päevad: teisipäev, neljapäev

Koolituse aeg: 09.30 – 12.45

Eesti keele A1+A2-taseme koolitus 04.07.23

Koolituse kogumahus 340 akad. tundi, millest 260 akadeemilist tundi klassiruumis ja 80 tundi iseseisvat

Esimene osa. Eesti keele A1+A2-taseme koolitus 04.07.23

Kursuse A1 lõppedes õppija:
Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele.

Teine osa. Eesti keele A1+A2-taseme koolitus 04.07.23

Koolituse A2 lõpuks õppija:
• mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
• mõistab ennustatava sisuga, lihtsaid ja selgelt hääldatud ütluseid ja juhiseid ning lühikeste selgelt esitatud tekstide põhisisu;
• mõistab lühikesi tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu, lühikesi isiklikke kirju, lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades;
• räägib kaasa lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (nt töö ja vaba aeg);
• kirjutab lühikesi sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu, väga lihtsaid isiklikke kirju, täidab lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare.