BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Inglise keele B1-taseme täiendkoolitus 14.12.2022

1700,00 

Õppe kogumaht:180 akad.t tundi, millest 120 akad. tundi klassiruumis ja 60 akad.tundi iseseisvat tööd. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev. Õhtune koolituse aeg 18:00-21:15

Kategooria: , Sildid: , ,

Inglise keele B1-taseme täiendkoolitus 14.12.2022

Õppe kogumaht:180 akad.t tundi, millest 120 akad. tundi klassiruumis ja 60 akad.tundi iseseisvat tööd. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev. Õhtune koolituse aeg 18:00-21:15

Kursuse õppejõud

Jelena Allas, filoloog, inglise keele õpetaja. Kõrgharidus: MRÜ, TÜ kvalifikatsiooni tõstamise kursused

Õppematerjal pakutakse ja materjalide maksumus sisaldub kursuse hinnas

Õppe sisu Inglise keele B1-taseme täiendkoolitus 14.12.2022

Kursuse teemad
1. Isikuandmed.
2. Kodu, pere, lähim keskkond.
3. Igapäevaelu.
4. Vaba aeg ja hobid.
5. Reisimine.
6. Suhtlemine teiste inimestega.
7. Tervis ja hügieen
8. Ostureis.
9. Toit ja joogid.
10. Teenused.
11. Meeldejäävad kohad.
12. Keel.
13. Haridus.
14. Ilm

Grammatika
Küsimuste vormid, abimaterjalid. Esitlus Lihtsad, sageduse määrsõnad ja fraasid. Lihtne olevik vs olevik pidev. Olevik täiuslik vs Lihtminevik. Peaks/ei peaks. Saab / ei saa, peab / ei pea Küsimuste läbivaatamine Lähen / tahaks / plaanib / pigem Tahab / võitis ‘. Present Perfect Continuous vs Present Perfect Lihtsad kajaküsimused
Taotluste ja loa küsimise keel. Minevik Pidev. Kasutatakse lihtsa passiivi esitamiseks. Lihtne passiivne minevik. Täiuslik minevik. Narratiivi ajavormide ülevaade. Ettepanekute tegemine imperatiivid. Kohustusviisid olevikus (peab / ei saa / pole lubatud)
Kohustusviisid minevikus. Võib / võib / kindlasti jne. Kui- ja millal-klauslid (1st Conditionals) Artiklite kvantorid.

Õppemeetod
Audio- ja videomaterjalide kuulamine ja vaatamine. Arutelu ja ümberjutustamine
Tekstide lugemine ja parafraas. Viktoriinid. Loo koostamine. Töö paarides ja minigruppides
Dialoogide kuulamine uute kõnemustrite kasutuselevõtuga

Kursuse lõppedes õppija:

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu kohti ja plaane.

Sihtgrupp

Täiskasvanud, kelle keeleoskuse taseme järgi A2-tasemele ja kes soovivad jätkata inglise keele õppimist.

Aadress ja kontaktandmed
+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50a, 11415 Tallinn, Estonia