BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Äriplaani koostamise kursus 25.10.2023

650,00 

Õppe kogumaht: 120 ak. tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 56 ak. tundi, ja iseseisev töö 64 akad. tundi.  Koolituse aeg 18:00-21:15. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev

 

 

Kategooria: , Sildid: ,

Äriplaani koostamise kursus 25.10.2023

Äriplaani koostamise kursus 25.10.2023. Õppe kogumaht: 120 ak. tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 56 ak. tundi ja iseseisev töö 64 akad. tundi. Koolituse aeg 18:00-21:15. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev

Kursuse õppejõud. Äriplaani koostamise kursus 25.10.2023

Natalia Rogovaja, on omandanud kõrgeima majandushariduse. Tal on aastatepikkune kogemus müügiosakonnas, sealhulgas müügi juhtimise kogemus Euroopa turunduskampaanias, mis on Eesti suurim ja edukaim telemarketingi ettevõte.

Kursuse lõppedes õppija:

tunneb äriidee valimise allikaid ja kriteeriume;
kujundab ja arendab äriideed, võttes arvesse ettevõtte arengut, turuerisusi ja majanduslikke tingimusi;
korraldab ettevõtlustegevust, juhindudes Eesti Vabariigis ettevõtlust reguleerivate seaduste põhinõuetest;
vormistab töösuhted töötajatega, juhindudes Eesti Vabariigi tööõigusest;
korraldab ettevõtte tööd vastavalt ettevõtte eesmärkidele, majandustingimustele ja turuerisustele;
kasutab turundusmeetodeid ettevõtte turustrateegia kujundamisel;
korraldab reklaamikampaaniaid;
korraldab ettevõtte raamatupidamis- ja finantsaruandlust vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele;
loob ja analüüsib ettevõtte finantsaruandeid, lähtudes finantsanalüüsi valdkonna teadmistest;
koostab äriplaani ja oskab koostada vajalikud vormid Eesti Töötukassalt starditoetuse saamiseks.

Sihtgrupp

Ettevõtluskursused neile, kes plaanivad luua ja juhtida Eestis oma eraettevõtet ja tahavad omandada vajalikke teadusi.

1. Väikeettevõtte asutamine

Õppemetoodika
Loengumaht – 4 akadeemilist tundi

2. Äriplaani koostamine

Õppemeetodika
Loengumaht – 36 akadeemilist tundi
1. Praktiline töö. Äriidee analüüs (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 8 akadeemilist tundi)
2. Praktiline töö. Reklaamürituste plaani koostamine ja ettevõtte turustrateegia kujundamine (auditoorse töö maht: 4 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 12 akadeemilist tundi)
3. Praktiline töö. Ettevõtte hinnastrateegia väljatöötamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 4 akadeemilist tundi)
4. Praktiline töö. Ettevõtte ametliku struktuuri ja tööülesannete arendamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 8 akadeemilist tundi)
5. Praktiline töö. Põhiprotsessi kirjeldus (autitoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 4 akadeemilist tundi)
6. Praktiline töö. Reklaamürituste plaani väljatöötamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 8 akadeemilist tundi)
7. Praktiline töö. Müügiprognoosi koostamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 4 akadeemilist tundi)

3. Finantsprognoosi koostamine

Õppemeetodika
Loengumaht – 4 akadeemilist tundi
Praktiline töö.Finantsprognoosi koostamine ja riskianalüüs (auditoorse töö maht: 4 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 16 akadeemilist tundi)

4. Finantseerimise allikad

Õppemetoodika
Loengumaht – 4 akadeemilist tundi

5. Äriidee kohandamine ettevõtte arenguprotsessis

Õppemetoodika
Loengumaht – 4 akadeemilist tundi

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia