BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kursus INCOTERMS 2020

Kursus INCOTERMS 2020

Kursus INCOTERMS 2020

Kursuse hind
600 €
Köide:
20 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 20 akad.tundi
Õppekavarühm:
Transporditeenus
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Kursus INCOTERMS 2020

Õppe kogumaht

20 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 20 akad.tundi

Õppekavarühm: Transporditeenus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Logistik, tase 5

Õppejõud

Konstantin Ivanov, õigusdoktor, dotsent, rahvusvahelise advokaadibüroo FOXEN law offices õigusnõunik (Vilnius, Leedu, Peterburi, Venemaa), ekspert välismajandusliku tegevusealal rahvusvaheliste tehingute saatmisel ja välismajanduslike vaidluste lahendamisel, ravhvusvaheline vahekohtunik (Riia vahekohus/ Riia, Läti, Rahvusvaheline vahekohus / Almatõ,Kazahstan)

ppematerjalide loend. INCOTERMS 2020

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega.
Praktiliste tööde teemadele vastavad praktiliste ülesannete töövihikud (trükitud kujul). Blanketid ja näidisdokumendid (trükitud kujul).
Õpilastele luuakse seadusandlik baas, mis sisaldab kursusel õpitavate seaduste tekste (mälupulgal). Õpilastele pakutakse kursuse teemadel kasulikke linke Internetis olevatele saitidele ja portaalidele.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn.
Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist õppekavas ette nähtud viisil ja mahus.
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta väljastamisega.
Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Lõputunnistus väljastatakse kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd
Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui 80% õppetundides ning tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed .
Õppija täidab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside.

Anda õppijatele teadmisi kaubaveo ja väliskaubanduse kõige levinumate kaubandusterminite tõlgendamisest ja kasutamisest rahvusvaheliste reeglite alal

Kursus INCOTERMS on ettenähtud
- neile, kellel on kontrahtide ettevalmistuse kogemust
- neile, kes planeerib tegeleda logistika ja kaubaveo korraldamise, tarnete ja tollideklaratsioonide vormistamisega
- transpordiettevõtete mänedžeridele
- rahvusvahelise raskeveo transpordi juhtidele
- neile, kellel on müügi-, logistika-, varustus- ja sisseostuosakonna kogemust ning neile, kes sooviks tõsta kvalifikatsiooni
- neile, kes soovib uuendada oma teadmisi tarne tingimuste alal
- neile, kellel puudub töökogemus ja kes sooviks õppida tarne rahvusvahelisi tingimusi
- juristidele, kes soovivad avardada oma teadmiste taset logistika ja rahvusvaheliste majandussuhete alal

Kursuse läbijal on järgmised teadmised oskused:
- on tutvunud põhiliste rahvusvaheliste õigusaktidega, mis reguleerivad tarneid ostu-müügi lepingutes
- on tutvunud rahvusvaheliste veo lepingute koostamise printsiipidega. Normatiivbaas
- on tutvunud muudatustega, mis kehtivad koroonapandeemia tingimustes
- on tutvunud vajaliku dokumentatsiooniga
- on tutvunud võimalike riskide ja nende vähendamise viisidega
- teab veosekindlustuse tingimusi

Õppekava. Kursus INCOTERMS 2020

1. Eesti õigusaktid ja põhilised rahvusvahelised konventsioonid (Incoterms 2020) tarne ja ostu-müügi lepingutes
2. Incoterms 2020 kontrahti töö praktikas. Vead ja kahjum Incoterms 2020 vale kasutamise korral
3. Rahvusvaheliste kommertslepingute printsiibid ja segaveaod rahvusvahelises kaubanduses, sõidukite liigid, lubatud kaalud ja suurused
4. Töö EU riikidega

5. Eksport/import Hiinaga
6. Töö EEU riikidega
7. Töö riikidega, mis ei kuulu ühindustesse. Töö Ukrainaga
8. Kaubandusveo kontrahtid koroonapandeemia piirangute tingimustes
9. Tüüpilised vead rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel: tarne tingimuste valiku vead, lepingu sõlmimise moment, kirjavahetuse vead, hinna määramine pikaajaliste lepingute kohaselt
10. Lepingu vormi valik. Vead ja nende tagajärjed
11. GAFTA-lepingud
12. Lepingud FOSFA
13. Lepingud FIDIC
14. Kuidas vähendada kahjumi force majeure korral, sealhulgas ka koroonapandeemia ja majanduskriisi tingimustes
15. Dokumentatsioon
(Auto-, mere-, lennu-) sõiduki ja veetud lastide vajalikud dokumendid
16. Riskide hindamine rahvsvaheliste lepingute sõlmimisel
Potentsiaalse kontrahendi kontorll. Potentsiaalsete riskide hinnang kontrahendi riigis. Tarvituskõlbliku õiguse, arbitraaži ja kohtu, tarne ja arvestuste tingimuste valik. Riskide vähendamise nõuanded ja probleemsete küsimuste lahendamine maksu tingimuste rikkumise korral.
17. Veosekindlustus
Kohustusik ja vabatahtlik veosekindlustus ja lühendid ning anglitsismid logistikas. Kindlustuse vead
18. Praktikanäited

Registreeri kursusele