BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kursus Rahvusvaheline leping 2022 20.12.22

600,00 

Объем: 20 акад. часов, из них аудиторных и практических работ 20 акад. Часов.
Учебная группа: transporditeenus
Язык обучения: Русский и эстонский
Группа: до 10 человек

Kategooria: Sildid: , ,

Kursus Rahvusvaheline leping 2022 20.12.22

Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 20 akadeemilist tundi
Õppekavarühm: Transporditeenused
Õppekeel: vene, eesti, inglise keel
Rühm kuni 10 inim

Eesmärk. Kursus Rahvusvaheline leping 2022 20.12.22

Antud kursuse läbija tunneb rahvusvahelise lepingu koostamise reegleid. Teab, milliseid punkte
peab sisaldama rahvusvaheline leping. Oskab läbi viia rahvusvahelisi läbirääkimisi, maha rääkides
lepingu kohustuslikest punktidest. Teab rahvusvaheliste lepingute riskidest.

Sihtgrupp. Kursus Rahvusvaheline leping 2022 20.12.22

Kursus on ette nähtud ärimeestele, juristidele, juhtidele
Ja kõigile, kes tegelevad rahvusvahelise äriga EL´is ja riikidega, mis ei kuulu Euroopa Liitu

Õpiväljundid

Antud kursuse läbija
iseseisvalt ja süsteemselt kontrollib välismaa lepinguosalisi,
oskuslikult ja ohutult viib läbirääkimisi läbi,
hindab riske, mis on seotud välismajandusliku lepinguga,
õigesti kurjutab lepingu sisse kohaldatud õigust ja arbitraažiklauslit

Õppekava. Kursus Rahvusvaheline leping 2022 20.12.22

KUIDAS ON ÕIGE LÄBIRÄÄKMISI LÄBI VIIA EL´i, SRÜ, AASIA POTENTSIAALSETE KLIENTIDEGA

 1. Selgitame välja, mis on ausate ja pahausksete läbirääkimiste läbiviimine, kuidas selgitada läbirääkimiste stardil, milleks tuleb ette valmistuda. Millal saab lugeda, et te hakkasite läbirääkimisi läbi viia?
 2. Mille poolest erineb pakkumiskutse „offer“ kaubanduspäringust „commercial request“ ja kuidas nende instrumente õigesti kasutada?
 3. Mis alused on olemas pahausksete läbirääkimiste eest vastutusele võtmiseks?
 4. Kuidas asjatundlikult lõpetada läbirääkimiste läbiviimist ilma negatiivsete tagajärgedeta. Kuidas õigesti läbi viia läbirääkimisi EL´i, SRÜ ja Hiina potentsiaalsete klientidega. Rahalised kulud, mis on seotud pahausksete läbirääkimiste läbiviimisega.
 5. Olulised eksiarvamused läbirääkimiste läbiviimisest ja lepingule allakirjutamisest. Info olulised eksiarvamuse objektina: millist infot ja kuidas edastada kliendile?
 6. Sidekanalid: telefonikõnest skannitud Kuidas fikseerida telefonikõnesid? Kõnede salvestamine.
 7. E-posti teel kirjavahetus: kasutuse viimane Ekraanipildid, messengerid – rahvusvahelise tehingu kindel strateegia.

VÄLISMAJANDUSLIKU   LEPINGU   PÕHILISED   PUNKTID.   VÄLISMAJANDUSLIKU LEPINGUGA SEOTUD RISKID

 1. Välismajandusliku lepingu struktuur aastal: mis seal peab ilmtingimata olema.
 2. Incoterms 2010 või Incoterms 2020: terminite Kauba juhuslik kadu. Mida Incoterms ei reguleeri, seda on tähtis teada.
 3. Kavandame lepingu kõige kallimat klauslit – kohaldatud õiguse Kuidas on asjadunlik kirjutada lepingu sisse kohaldatud õigust? Kuidas kontrollida lepingut välismaa õiguse järgi?
 4. TOP 5 – tasuta lepingu kontroll välismaa õiguse järgi lühikese tähtajaga. Milleks on vajalik kohaldatud õiguse jaotus tegevusaladeks – 2020.a
 5. Lepingu lisaosade kontroll-loetelu. Arbitraažiklausel. Kuidas sisse kirjutada võimalikku online kohut?
 6. Lepingu garanteeritud Pant, leppetrahv, ettemaks – kuidas arvestada lepingus. Muutuste lepingusse sissekandmine.

VAJALIK ETTEVAATUS. KUIDAS TASUTA KONTROLLIDA VÄLISMAA KLIENTE JA VÄLJA SELGITADA EBAUSALDUSVÄÄRSEID

 1. Infootsingu allikad lepinguosaliste erinevate tüüpide Piiramise spetsiifika info kogumise/ info edastamise osas erinevate riikide seadusandluses.
 2. Kommertssaladuse kaitse ja riskid lepinguosaliste kontrollimisel: mida ei tohi
 3. Demonstreerime, kuidas on lihnte juurutada pideva monitooringu skeemi selliste klientide väljaselgitamiseks ettevõtte äriprtosessis.
 4. Saame teada sõltumatu info saamise viisidest klientide ärireputatsioonist. Lepinguosalise riigi kaubandusatašee poole pöördumise
 5. Kliendi patnerite ankeet ja kuidas seda Miks on tähtis töö lepinguosalise assotsiatsioonide ja äriklubidega tema riigis ja kuidas alustada dialoogi nendega.

UUS KLAUSEL FORCE MAJEURE 2021

 1. Kuidas õigesti lepingusse sisske Kuidas see mõjutab?
 2. Kui pole force majeure? Kuidas siis tegutseda?
 3. aasta uus klausel – asjaolud, mis välistavad vastutust.
 4. Lepingu force majeure klauslid – aasta uus praktika Euroopa ja Aasia klientide jaoks.
 5. Piiravad või keelumeetmed EL´is, SRÜ´s ja Hiinas – kuidas eelnevalt minimeerida

KUIDAS   ETTE    VALMISTUDA    VAIDLUSEKS   VÄLISMAA   PARTNERIGA? RAHVUSVAHELINE ARBITRAAŽ

 1. Rahvusvaheline arbitraaž?     Kuidas     valida     vajadusel     kohtu?     Kohtukulude minimeerimise võtted.
 2. Mis on arbitraažiklausel ja kuidas seda asjatundlikult koostada? Mis on selle vajalikud elemendid?
 3. Millise kohtu valida: kas riigi- või vahekohtu?
 4. Miks sagedamini valitakse vahekohus rahvusvahelisteks vaidlusteks?
 5. Arbitraaži maks: millest see koosneb ja kuidas minimeerida
 6. Mida teha, kui rahvusvahelisel vaidlusel pole kehtivat arbitraažikokkulepet? Kulude minimeerimise võtted, kui protsess on vältimatu.
 7. Pretensiooni kord: kuidas aegsasti ja asjatundlikult koostada Kas saab kohe esitada hagi kohtusse?
 8. Kohustusliku ja mittekohustusliku pretensiooni
 9. Kuidas asjatundlikult koostada pretensiooni ja kuidas sellele vastata?
 10. Arbitraaži valik EL´is, SRÜ´s ja Hiinas ja veel üks minimeerimise võte. Kohtu valimise kriteeriumid: Stockholmist Singapurini. Millise arbitraaži valida EL´i, SRÜ, USA ja Aasia klintidele?
 11. Arbitraaži otsuste Rahvaotsuste teostamine välismaa jurisdiktsioonides.
 12. Miks tihti ei teostata riigikohtu otsuseid välismaal. Kuidas töötab ja rakendatakse New Yorgi konventsiooni – konventsioon välsmaa arbitraaži otsuste tunnustamisest ja (New York, 1958. a). Välismaal arbitraaži otsuste teostamise kasutusjuhend.

Aadress ja kontaktinfo

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50D, 11415 Tallinn, Eesti