BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurs 09.05.2023

2300,00 

Kogumahus: 148 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 148 akadeemilist tundi

Kategooria: Sildid: ,

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurs 09.05.2023

Õppe kogumaht: 148 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 148 akadeemilist tundi

Программа курса соответствует профессиональному стандарту Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja, tase 4

Kursuse õppejõud
Vello Mets, omab kõrgharidus,  kursuse õppejõu suurekogemusega,  ettevõtja kogemusega
Ilja Vasjukov, omab kõrgharidus,  ettevõtte juht suure kogemusega

Eesmärk

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurse läbijal on vajalikud teadmised päikesepaneelide monteerimiseks ja hooldamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/28/EÜ elektripaigaldise ehitamise kohta.

Sihtgrupp

Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus. Vajatakse veel kutseoskuste  ja elektrotehnika valdkonnas töökogemuse olemasolu. Töö nõuab füüsilist pidavust. Töös on vajalikud kontsentreerumis-, kohanemis- ja analüüsivõime, käteosavus, koostöövõime, ökotolerantsus ja vastutavus.

Õpiväljundid

  • Paigaldab ja hooldab päikesepaneele vastavalt projektile (sh tarbija vajadustele).
  • Tagab paigaldatud päikeseenergia süsteemide töökindlust, järgides tööohutustingimusi ja nõudeid ning projekti iseärasusi.
  • Paigaldab ja hooldab päikesepaneele, jaotuskilpe, invertoreid ja teisi seadmeid ning süsteeme, mis toodavad elektrienergiat taastavast energiaallikast – päikesest.
  • Järgib päikesesüsteemide koostamise nõudeid.
  • Tunneb kõrgtööde ohutusnõudeid paneelide paigaldamise ja katusetarindi koostamise tegemisel.
  • Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kursuse sertifikaat tõendab isiku pädevust päikeseenergia süsteemide paigaldamisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/28/EÜ elektripaigaldise ehitamise kohta.
  • Päikeseenergia süsteemide monteerija (tase 4) töötab vastutava isiku järelevalve all. Alus: Ehituskoodeks, Seadme ohutuse seadus.

Õppekava. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kurs 09.05.2023

1.Montaažitööd

Seadme paigalduse projekti ja juhendite lugemine

Projekti realiseerimise võtete analüüs.

Tööde lubatud korrigeerimised projekti alusel

Töökoha ettevalmistus ja tööriistade valik

Tarindite montaaž. Kvaliteedi ja ohutuse nõuded, mis on märgitud seadme montaaži juhendis.

Seadme montaaž ja ühendamine.

Seadme paigaldus vastavalt projektile.

Meetodid ja tööriistad. Kasutusjuhendid, kvaliteedi ja ohutuse nõuded.

2. Kontroll ja seadistamine

Mehaaniliste ja elektriühenduste kontroll

Mehaaniliste ja elektriühenduste projekti ja kaasakäiva dokumentatsiooni vastavuse kontroll

Kontrollseadmed ja -meetodid

Seadistamine

Seadme seadistus vastavalt projektis ettenähtud parameetritele kasutades vastavaid programme ja tööriistu, sh sideprogrammid ja seadistused

Kontrollsüsteemi sisselülitamine ja seiskamine

Kontrollsüsteemi sisselülitamine ja väljalülitamine kasutades vastavaid ahelaid seadmete õige töötamise tagamiseks

3. Montaažitööde dokumentatsioon

Tegevuste protokollide koostamine, mis on montaažiga Montaažitööde päeviku täitmine

Töö käigus tekkivate muutuste fikseeriimine ja protokolli sissekandmine vastavalt dokumentatsiooni nõuetele.

Tarbija või tellija nõustamine süsteemi kasutamise kohta.

Süsteemi kasutamise info seletuste kättesaadavus

Seadme tehniline hooldus

Tehnilise hoolduse plaani koostamine vastavalt kasutusjuhendile

Seadme tehnilise hoolduse protseduuride mõistmine vastavalt tehnilisele hooldusele ja tööjuhenditele.

Seadme plaanline hooldus

Komponendisüsteemi kinnituste reguleerimine, puhastus, kontroll. Tehnilise hoolduse läbiviimine vastavalt seadme kasutusjuhenditele.

Tehnilise hoolduse dokumentatsiooni vormistamine.

Aruanne kasutatud tööajast, läbitud  marsruudist, kasutatud varuosadest ja väljaselgitatud defektidest.

Aadress ja kontaktinfo
+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia