BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50A, Tallinn, 11415.
Kursused Narvas – Linda 4, Narva, 20309.
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Spateenindaja kursused

Курсы операторов SPA-процедур

Kuurordi-sanatooriumi protseduuride operaator

Kursuse hind
2200€
Maht:
200 akadeemilist tundi, sh auditoorne ja praktiline töö
Õppekavarühm:
Iluteenused
Õppekeel:
eesti ja vene
Rühm:
kuni 8 inim

Üldine teave. Spateenindaja kursused

Õppe kogumaht:
200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 200 akadeemilist tundi.

Õppekavarühm: Iluteenindus
Õppekeel: eesti ja vene
Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Spateenindaja, tase 4

Kursuse õppejõud

Natalia Tšikul, Haridus: Keskeriharidus (Meditsiini õde) ; kogemus spa-ettevõttedes

Marina Eformova, omab kekseriharidus (Meditsini Õde), kogemus fisioterapia ja taastusravi osakondades

Õppe alustamise tingimused. Spateenindaja kursused

Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

Õppematerjalide loend

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega.
Praktiliste tööde jaoks materjallid esitab spaettevõtte. 

Õppekeskkonna kirjeldus

 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn või Linda 4, Narva. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm). 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist õppekavas ette nähtud viisil ja mahus. Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta väljastamisega. Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Lõputunnistus väljastatakse kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui 80% õppetundides ning tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed . Õppija täidab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside.

SPA-teenindajate kursuse läbija oskab teha põhilisi kuurortravi protseduure, tunneb spa-teenuste varustust ja oskab seda kasutada.
Tunneb spa-protseduuride käigus kasututatavaid vahendeid ja nende mõju

SPA-teenindajate kursuse saab läbida iga soovija vanuses 18 aastat ja vanem, kellel on põhiharidus.
SPA-teenindajate kursus sobib ka meditsiinitöötajatele, kes soovivad saada uusi teadmisi kuurortravi alal või neile, kes soovivad vahetada tegevusala

Kursuse läbijal on järgmised teadmised ja oskused:

valdab eetika aluseid ja tunneb klienditeeninduse standardeid; valmistab ette kuurortravi protseduuri tuba;
valmistab ette instrumente ja varustust SPA-teenuste läbiviimiseks; jälgib SPA-teenuste varustust ja SPA-vahendite kasutuse tähtaegu; viib läbi kuurortravi vastavalt arsti ettekirjutusele või juhendile; viib läbi kehahoolduse protseduure;
viib läbi kätele ja jalgadele protseduure.

Õppekava. Spateenindaja kursused

I. Klienditeenindus

1. Mis on SPA-teenus. SPA-teenuse eesmärk. Ajalugu
2. SPA-ettevõtete ja -teenuste liigid. SPA-teenuste paketid. SPA-teenuste pakettide koostamise kord
3. Korrektse teeninduse ja etiketi alused
4. SPA-klientidega töötava mänedžeri töökohustused. Positiivsed ja negatiivsed tagajärjed.
5. Suhtlemine SPA-ettevõtte kliendiga
6. Põhiliste SPA-teenuste liigid ja eesmärgid
7. Kliendi nõustamine SPA-teenuse kasutamise käigus oma vastutuse piires, kliendi rahulolu tagamine
8. Kliendi jälgimine ja vastastikmõju SPA-teenuste kursuse jooksul. Võimalikud terviseriskid

II. SPA-teenuse ettevalmistamine

1. Ruumi ettevalmistamine SPA-teenuse läbiviimiseks. Mugava õhkkonna elemendid ja eritingimused
2. Puhtuse ja korra tagamine ning hoidmine SPA-teenuse ruumis
3. SPA-teenuste instrumentide ja varustuse töötlemine ja hooldamine vastavalt hooldusjuhenditele enne ja pärast kasutamist
4. SPA-teenuste vahendite tähtajad ja kasutamise kord

III. SPA-teenuse läbiviimine

1. Arsti ettekirjutusega või kliendi poolt valitud SPA-teenuse uurimine. Temperatuuri režiimi valimine ja kontroll vastavalt ravi kestusele.
2. Kliendi nõustamine sauna valimise küsimuses lähtudes kliendi terviseseisundist ja eelistustest; sauna ettevalmistus vastavalt sauna spetsiifikale ja saunaprotseduuride läbiviimisele.
3. Parafiini ja osokeriitravi, savi ja raviturba protseduuri ettevalmistus vastavalt kliendi soovile ja eriärasustele.
4. Mudavanni, mähise ja aplikatsiooni ettevalmistus ja läbiviimine vastavalt kliendi soovile ja eriärasustele.
5. Eriprotseduuride ettevalmistus ja läbiviimine (soolaravi, krüoteraapia, solaarium, massaaži tugitool,
vesivoodi, valgusravi jt) vastavalt kliendi soovile ja eriärasustele.

IV. Kehahoolduse ja kätele ning jalgadele protseduuride läbiviimine

1. Kliendi terviseisundi hindamine, naha eriärasused ja kehaehituse tüüp. Näidustused ja vastunäidustused
2. Kehahoolduse protseduuri läbiviimine vastavate kehahoolduse vahenditega. Metodoloogia järgimine
3. Kätele ja jalgadele protseduuride läbiviimine SPA-keskuses. Vastavate instrumentide, meetodite ja toodete kasutamine

Registreeri kursusele