BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Personalitöö korraldamise koolitus 16.05.2023

500,00 

Õppe kogumaht: 44 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 44 akad.tundi. Koolituse aeg 18:00-21:15; Koolituse päevad : teisipäev, neljapäev.

Kategooria: Sildid: ,

Personalitöö korraldamise koolitus  16.05.2022

Õppe kogumaht: 44 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 44 akad.tuindi.  Koolituse aeg 18:00-21:15; Koolituse päevad : teisipäev, neljapäev.

Kursuse programm lähtub kutsestandarditest Personalispetsialist, tase 5

Kursuse õppejõud

Jenena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaliosakonna juhina

Õpiväljundid. Personalitöö korraldamise koolitus 16.05.2022

Kursuse lõppedes õppija:

mõistab ettevõtte asjaajamise põhimõtteid;
oskab organiseerida asjaajamist ja dokumentide arhiveerimist; rakendab arvele võtmise ja kontrolli meetodeid;
vormistab asjaajamise dokumentatsiooni võttes arvesse seaduse nõuded; tunneb äri etiketi ja eetika reegleid.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada teadmised ja oskused ettevõtte asjaajamise korraldamisest ning kes alustavad asjaajamise õpinguid nullist.

Kursuse õppekava. Personalitöö korraldamise koolitus 16.05.2022

1. Personalitöö alused

1.1. dokumentide vormistamist ja säilitamist käsitlevad õigusaktid;
1.2. Töösuhete sõlmimisel vormistatavad dokumendid
1.3. Ametijuhendi koostamine, kohustuslikud punktid ja nende sisu
1.4. Organisatsiooni sisekorraldus, selle otstarve ja sisu
1.5. Ohutustehnika instruktsioonid

2. Suhtekorralduse alused

– personaliotsing ja –valik
töö internetiressurssidega
foorumid ja teadetetahvlid
töö tööagentuuridega
– intervjuu kandidaatidega
– ankeedid ja testid

3. Personali andmebaasid

-personaliarvestuse korraldus
-arvestusdokumendid
-kartoteek

4.Тööõigus

4.1. Töölepingu vormistamine.
-töötaja andmed
-tööandja andmed
-lepingu kehtivusaeg
-katseaeg
4.2. Töötaja kohustused.
4.3. Tööandja kohustused.
4.4.Tööaeg ja puhkuse aeg
-tööaeg
-tööaeg vastavalt töölepinguseadusele,
-alaline töö
-töötamine öisel ajal
-töötamine pühade
-ületunnitöö
4.4. Puhkuse liigid ja töövõimetuslehed
4.5. Materiaalne vastutus
varalise vastutuse lepingule esitatavad nõuded
varalise vastutuse objekt
hüvitis varalise vastutuse eest
4.6. Töölepingu muutmine ja lõpetamine
töölepingusse muudatuste sisseviimise kord
töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel, tööandja algatusel,  töötaja algatusel
4.7. Töövaidluskomisjon
– tööinspektsioonis vaidluste läbivaatamise kord
-kõige sagedamini esinevad probleemid ja konfliktide põhjused

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia