BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Lapsehoidja-kasvataja abi kursused 22.10.2024

2000,00 

Õppe kogumaht: 272 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 232 akad.tundi  iseseisva töö 40 akad.tundi.  Päevane koolituse aeg 18:00 – 21:15, teisipäev, neljapäev.

Lapsehoidja-kasvataja abi kursused

22.10.2024

Õppe kogumaht: 272 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 232 akad.tundi  iseseisva töö 40 akad.tundi. Päevane koolituse aeg 18:00-21:15

Kursuse programm põhineb kutsestandardil  Lapsehoidja, tase 4

Kursuse õppejõud.

Lapsehoidja-kasvataja abi kursused 22.10.2024

Ljubov Abramova, omab pedagoogilist kõrgharidust ja pikaajalist kogemust lasteaia juhatajana.

Irina Kadõševitš, omab juriidilist kõrgharidust, advokaadibüroo juhataja, suurte kogemustega praktiseeriv jurist, perekonnaõiguse spetsialist, omab pikaajalist kogemust perekonnaõiguse ja laste õiguste alastes kohtuvaidlustes.

Svetlana Naidenova, omab meditsiinilistkõrgharidust, lastearst.

Tamara Zaikova, omab kõrgharidust, dietoloog, toitumisspetsialist.

Eduard Gusarov, meditsiiniteaduste magister, esmaabikursuse õpetaja, omab aastatepikkust kogemust Eesti kiirabiteenistuses.

Õpiväljundid.

Lapsehoidja-kasvataja abi kursused 22.10.2024

Kursuse lõppedes õppija:
loob ja toetab soodsat keskkonda lapse emotsionaalseks, füüsiliseks, intellektuaalseks ja sotsiaalseks arenguks, arvestades pere vajadusi lapse hooldamiseks;
töötab seaduse järgi lapse heaolu ja ohutuse huvides.

Kursuse õppekava. Lapsehoidja -kasvataja abi kursused 22.10.2024

I. Soodsa keskkonna loomine ja toetamine lapse kasvatamiseks

Ohutu keskkonna loomine lapse arenguks ja mängudeks, arvestades lapse individuaalseid vajadusi ja eripärasid
Psüühiliste ja füüsiliste riskifaktorite hindamine ja ennetamine
Lapse õiguste rikkumise märkamine ja nende õiguste järgimine vastavalt lastekaitse seadusele (koostöö lastevanemate ja spetsialistidega)
Majapidamistööd ja koristus
Olmetehnika kasutamine ja tööohutuse nõuete pidamine

II. Lapse arenguks soodsa keskkonna loomine ja toetamine

Lastemängude, tunnetusmeetodite, õppeprogrammide ja sotsiaalsete ning isiklikke oskuste arengumetoodika väljatöötamine.
Lapse keele ja kõne arendamine.
Laspe isiku ja tema arengu mõistmine.
Väärtustest arusaamise arendamine ja hea käitumise stimulatsioon.
Ürituste ja mängude planeerimine, läbiviimine ning analüüs.
Lapse loominguvõimete toetamine.

III. Lapse isiklike oskuste arendamine

Iseteenidusoskuste arendamine
Lapse õpetamine iseseisvalt sööma
Eneseregulatsiooni oskuste arendamine

IV. Lapse tervise tugevdamine

– seisundi vaatlemine.
– ohutegurite kindlakstegemine ja ohtlikke olukordade ennetamine.
– tugevdamise ürituste läbiviimine.
– haige lapse hoid kodutingimustes.
– haige lapse hoid lasteasutuses.
– kroonilise haigusega lapse hoid.
– toitumine vastavalt lapse individuaalsetele vajadustele ja tervise seisundile.

V. Laste toitumine – 40 akad. tundi

Mis on hea lastetoit? Tasakaalustatud toitumine
Vitamiinide ja mikrotoitainete tähtsus lapse kasvus ja arengus
Koduse toiduvalmistamise olulisus
Laste maitse-eelistused vastavalt vanusele ja lemmiktoidule
Toitumise mõju lapse meeleolule ja tervisele
Laste tervislike toitumisharjumuste kujundamine
Lastemenüü igaks päevaks ja erilisteks sündmusteks. (Puhkus, sünnipäev, piknik, haigusest taastumine jne)
Probleemid isu ja lapse toitmisega. Põhjused ja kuidas nendega toime tulla
Maiustuste roll lapse elus. Tervislikud suupisted

VI. Koostöö lapsevanema/ hooldajaga

Pere ajalooga tutvumine
Lapsevanema/ hooldaja kaasamine igapäevasesse laspe arenguks soodsa keskkonna loomise tegevusesse
Lapsevanema/ hooldajaga suhtlemine, arvamus lapse arengu ja tegevuse kohta.

VII. Esmaabi kursus

Sissejuhatus
Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika
Elustamine
Uppunu elustamine
Elustamine elektriõnnetuste ja infarktide puhul
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Esmaabi andmine ajukahjustuse puhul.
Sisemine verejooks.
Soki olemus ja selle tunnused.
Haavad
Haavade teke, tehnika ja sidumise reeglid
Pearäti kasutamine
Praktiliste sidumisvõtete omandamine
Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustused
Ohud luumurdude puhul
Liigesetraumad (dislokatsioonid, venitused, põrutused)
Lahase paigaldamise moodused
Saatmine.
Söövitused, põletused, külmumine
Praktika
Elustamine laste elustamise eripärad
Käepärased abivahendid, mida saab kasutada

Aadress ja kontaktinfo

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia