BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50A, Tallinn, 11415.
Kursused Narvas – Linda 4, Narva, 20309.
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kergete rõivaste rätsepa koolitus

Курсы портных легкого женского платья
Kursuse hind
2000 €
Maht:
300 tundi
Õppekavarühm:
Tootmine ja töötlemine
Õppekeel:
vene ja eesti
Rühm:
kuni 5 inim
  • Üldine teave
  • Eesmärk
  • Sihtgrupp
  • Õpiväljundid
  • Kursuse programm

Õppe kogumaht
300 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 300 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 214280
Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine
Õppekeel: vene ja eesti
Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Kergete rõivaste rätsep, tase 4

Mis on kutsestandard?
Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?
Kutsestandard on
– aluseks tööturu nõudmistele vastavate
– õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
– aluseks kompetentsuse hindamisel;
– abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
– abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
– abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija luua naisterõivaste lihtsamate elementide lõikeid, neid modelleerida ja õmmelda.

Rätsepa kursused on ette nähtud neile:- kellel on individuaalse õmblemise oskus, kuid puuduvad professionaalsed teadmised ja kes soovib tõsta oma kvalifikatsiooni;
- kellel on õmblustootmise kogemus ja kes soovib saada rõivaste individuaalse õmblemise teadmisi;
- juurdelõikajatele ja neile, kes oskab teha lõikeid ja soovib saada oskusi individuaalse õmblemise osas; - neile, kes on varem omandanud õmbleja või rätsepa eriala, kuid pole kunagi või ammu sel erialal töötanud ning soovib saada teadmisi individuaalse õmblemise osas;
- neile, kellel on rõivaste elementide või teiste õmblustoodete õmblemise oskusi ja kes soovib saada teadmisi rõivaste õmblemise osas;
- neile, kes soovib õppida tegema lõikeid, disainima ja õmblema naisteriideid (väljaarvatud üleriided)

Selle kursuse soovijatel peavad olema järgmised oskused ja teadmised:
- õmblusmasinaga töö kogemust (vähemalt koduõmblusmasinaga) on soovitav
- käsitööga seotud harrastus (tikkimine, kudumine jne) on soovitav

Õppejõud
Žanna Zubatova, rätsep suure kogemusega, lõikaja

Õppekava sisukirjeldus

1.Terminoloogia
a) töövahendid (nõelad,käärid,niidid jne.)
b) õmbluste nimetused
d) toote variantid -ülerõivad,kerged rõivad (kleidid,pluusid,seelikud,püksid jne.)

2. Materjaliõpetus
põhi ja abimaterjalid ja nende liigitus (looduslikud,sünteetika)
a) kootud ja mittekootud materjalid
b) sidused
d) kangaste omadused
c) erinevate niitide omadused ja kasutamine õmblus-ja ooverlokniidid,
teppimisniidid ja siidniidid

3. Õmblusseadmed, ohutustehnika
a) õmblusmasinad ja nende liigid,niidistamine
b) ooverlokid-niidistamine
c) masinate hooldus,reguleerimine ja rikete kõrvaldamine
lisadetailide kasutamine (presstallad,joonlauad
d) triikrauad
e) pressid
Programmiga õmblusmasinate kasutamine (osata erinevaid programme
kasutada vajadusele)
Triikrauaga ja pressil töötades jälgida õiget Tem. vastavalt materjalile

4. Toote tehnoloogia
Masin ja käsitsi pisted ja nende kasutamine
Nurksed ja ovaalsed õmblused
Dekoratiivsete detailide töötlemine
Kantimine,krooked,rüüzid,satsid
Furnituuride õmblemine

5. Erinevate elementide töötlemine tootel
Voltide õmblemine (sammuvolt)ühepoolne-vastandvolt-nöörvolt
Seeliku värvli töötlemine(erinevad moodused) ja allääre töötlemise viisid
Lõhiku töötlemine
Voodriga seeliku töötlemine
Seeliku ja pükste kuumniiske töötlemine

5.1.Pisidetailid
a) taskute töötlemine (raamtasku,küljetasku,õmblusevaheline-liistuga-
pealepandud-klapiga)
b) kaeluse töötlemine (rullkandiga,puhaskaelus)
c) kinniste töötlemine

5.2. Kraede töötlemine
Krae õmblemine ja kinnitamine tootega (püstkrae,sallkrae,reväärkrae)

5.3. Varruka töötlemine
Varruka suu töötlemine värvliga,ja ilma
Varruka kaare töötlemine
Varruka ühendamine tootega (nõeltega,traageldamine,õmblemine)
Nööpaukude töötlemine (kandiga,käsitsi,aasnööpaugud)
Voodri õmblemine ja ühendamine tootega
Kuumniiske töötlemine
Nööpide kinnitamine

6. Konstrueerimine,modeleerimine ja juurdelõikamisel nõuded
(lõimelõnga,suund,karvasuund,mustri,ruutude,triipude jälgimist)
Mõõtude võtmine figuurilt ja lisad konstrueerimisel
- Seeliku konstrueerimine
Põhjaks sirge seelik,sellest tuletatakse erinevad lõiked (rataskloss erinevate
lõigetega,voltidega jne. seelikud)
- Pükste konstrueerimine
Mõõtude võtmine
Lõigete konstrueerimine
Lõigete paigutus kangale
Voodri juurdelõikus
- Kergete rõivaste põhilõigete konstrueerimine,modeleerimine (kleit,pluus ja varrukad)
Sissevõtete ülekandmise viisid
Varrukate modeleerimine
Jakki ja kaheosalise varruka konstrueerimine
Vesti konstrueerimine
Erinevate kraede konstrueerimine

Зарегистрироваться на курс