BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50A, Tallinn, 11415.
Kursused Narvas – Linda 4, Narva, 20309.
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Naiste kergete rõivaste modelleerimise ja konstrueerimise koolitus

Курсы конструирования и моделирования и женской легкой одежды
Kursuse hind
750 €
Maht:
72 tundi
Õppekavarühm:
Tootmine ja töötlemine
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 5 inim
  • Üldine teave
  • Eesmärk
  • Sihtgrupp
  • Õpiväljundid
  • Kursuse programm

Õppe kogumaht
72 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 72 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 214280
Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine
Õppekeel: vene
Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil
Kergete rõivaste rätsep, tase 4, kompetents B2.2

Mis on kutsestandard?
Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?
Kutsestandard on
– aluseks tööturu nõudmistele vastavate
– õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
– aluseks kompetentsuse hindamisel;
– abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
– abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
– abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija luua erinevate naisterõivaste lihtsamate elementide lõikeid.

Konstrueerimise ja modelleerimise kursused on mõeldud neile, kes soovivad õppida looma lõikeid naisterõivaste erinevatele mudelitele.

Kursuse lõppedes õppija:
oskab luua lõikeid seeliku ja pükste ning pluusi ja kleidi jaoks;
teab naisterõivaste lihtsamate elementide (kleit, pluus, püksid, voodrita pinsak, seelik) modelleerimise põhimõtteid; 

Õppejõud
Žanna Zubatova, rätsep suure kogemusega, lõikaja

Õppekava sisukirjeldus

1.Konstrueerimine,modeleerimine ja juurdelõikamisel nõuded
(lõimelõnga,suund,karvasuund,mustri,ruutude,triipude jälgimist)
Mõõtude võtmine figuurilt ja lisad konstrueerimisel

2.Seeliku konstrueerimine
Põhjaks sirge seelik,sellest tuletatakse erinevad lõiked (rataskloss erinevate
lõigetega,voltidega jne. seelikud)

3.Pükste konstrueerimine
Mõõtude võtmine
Lõigete konstrueerimine
Lõigete paigutus kangale
Voodri juurdelõikus

4.Kergete rõivaste põhilõigete konstrueerimine,modeleerimine (kleit,pluus ja varrukad)
Sissevõtete ülekandmise viisid
Varrukate modeleerimine
Jakki ja kaheosalise varruka konstrueerim

Зарегистрироваться на курс