BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50A, Tallinn, 11415.
Kursused Narvas – Linda 4, Narva, 20309.
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Õmblejate koolitus

Курсы портных легкого женского платья
Kursuse hind
1000 €
Maht:
152 tundi
Õppekavarühm:
Tootmine ja töötlemine
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 5 inim
  • Üldine teave
  • Eesmärk
  • Sihtgrupp
  • Õpiväljundid
  • Kursuse programm

Õppe kogumaht
152 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 152 akadeemilist tundi

Majandustegevusteade 214280
Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine
Õppekeel: vene
Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Õmbleja, tase 4

Mis on kutsestandard?
Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?
Kutsestandard on
– aluseks tööturu nõudmistele vastavate
– õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
– aluseks kompetentsuse hindamisel;
– abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
– abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
– abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija töötada õmblusmasinaga ja harutada lahti erinevat tüüpi sõlmesid.

Õmbluskursused on neile, kes soovivad õppida õmblusmasinaga töötamist ja põhiliste õmblustoimingute teostamist.

Kursuse lõppedes õppija:
on kursis kutsealase terminoloogiaga;

oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ning tunneb vajalikke leppemärke;

teab tooteliike (kerged rõivad, tekstiilitooted jne);

tunneb materjalide liike ja omadusi;

teab erinevate materjalide kasutamisviise ning nende töötlemise tingimusi;

tunneb õmbleja tööks vajalikke töövahendeid (käärid, eripresstallad, palistajad, kantimisseadmed, piirdejoonlauad, šabloonid jne) ja oskab neid kasutada;

tunneb erinevaid õmblustööstuses kasutatavaid masinaid (süstispiste-, ahelpiste-, nööpaugu-, nööbikinnitus-, riili- jt masinad), nende ehitust ja tööpõhimõtteid;

teab ja tunneb tööks vajalikke õmblustarvikud, oskab neid vajalikes tööetappides kasutada;

tunneb kuumniiske töötlemise seadmeid (triikrauad, pressid, mannekeenid);

omab teadmisi toodete kuumniiskest töötlemisest;

tunneb õmbluste ja pistete liike;

oskab niidistada masinat ja reguleerida piste pikkust;

omab teadmisi õmblusmasinate hooldamisest

Õppejõud
Žanna Zubatova, rätsep suure kogemusega, lõikaja

Õppekava sisukirjeldus

1. Kutsealane terminoloogia
Tehniline dokumentatsioon ja vajalikud leppemärgid
Tooteliigid (kerged rõivad, tekstiilitooted jne).

2.Materjalide liigid ja omadused
Naturaalsed materjalid (loomsed ja taimsed), omadused, kasutamine
Kunstmaterjalid, omadused, kasutamine
Sünteetilised materjalid, omadused, kasutamine
kangaste koetüübid,
joonismustriga kangad
Kanga värvimine

3. Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine
Õmblus- ja äärestusmasina seadistuste tegemine
Õmblus- ja overlok-õmblusmasinate seadistamine
Õmblusmasinate liigid ja nimetused;
kasutusvõimalused;
lisavarustus (õmblusmasina tallad, -nõelad)
Võimalikud tõrked ja nende kõrvaldamine
(niitide pingutamine, talla survestamine, nõelte vahetamine)
Õmblus- ja äärestusmasina hooldamine ja puhastamine
Kuumniiskete seadmete kasutamine. Kuumtöötlusrežiimide määramine

4. Ettevalmistusoperatsioonid tehnoloogiliste sõlmede õmblemiseks
Masin ja käsitsi pisted ja nende kasutamine
Nurksed ja ovaalsed õmblused
Dekoratiivsete detailide töötlemine
Kantimine,krooked,rüüzid,satsid
Furnituuride õmblemine

5. Erinevate tehnoloogiliste sõlmede omavaheline ühendamine
Toote põhidetailide ühendamine:
Ühes tükis (õmblusteta) tooted,
seljaõmblus,
iluõmblused,
jalgevaheõmblus
Krae ühendamine kaelakaarega:
kaelakaare töötlemine,
servatöötlus diagonaalriba abil,
voodri ühendamine kaelakaarele,
krae kinnitamine
Varruka ühendamine käeaugukaarega:
käeaugukaare töötlemine;
madalamale tootud käeaugukaar,
varrukate õmblemine
Vööjoone töötlemine
värvli õmblemisviisid,
põhi- ja abimaterjalid,
pandla kangaga katmine,
kummiga vöö
Voodri ühendamine tootega
voodrite tüübid,
ühendusvariandid,
eemaldatava voodri õmblemine

6. Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine
Lõhikute ja voltide õmblemine:
Kraede õmblemine:
kraede liigid
mahakäänatud krae õmblemine
püstkrae õmblemine
rullkrae õmblemine
sallkrae õmblemine
Taskute õmblemine
Kinniste õmblemine
Varrukasuu õmblemine
Rõiva allääre töötlemine

 

Зарегистрироваться на курс