BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50A, Tallinn, 11415.
Kursused Narvas – Linda 4, Narva, 20309.
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Saksa kõnekeele kursus algajatele

Курс английского языка категория B1
Kursuse hind
300 €
Maht:
60 tundi
Õppekavarühm:
Keeleõpe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim
  • Üldine teave
  • Eesmärk
  • Sihtgrupp
  • Õpiväljundid
  • Kursuse programm

Õppe kogumaht
60 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 60 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 214280
Õppekavarühm: Keeleõpe
Õppekeel: vene
Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse eesmärk on õpetada vajalikke teadmisi grammatikast ja tekitada igapäevaelu kõige populaarsemaks teemadel suhtlemiseks vajaminev sõnavara.

Kursus neile mõeldud, kes alustavad saksa keele õppimist nullist ja soovivad saada algteadmisi ning suhtlemisoskust.

Kursuse lõppedes õppija:
omab põhilist sõnavara, oskab saksa keeles koostada igapäevasuhtluses kasutatavat fraasi ja kasutada neid suulises kõnes ja kirjutamisel;
omab igapäevastes olukordades suhtlemiseks vajalikku sõnavara;

Kursuse teemad:
Tutvus, kontaktid
Tegevused (vaba aeg, töö)
Aja planeerimine (kuupäevad, kellaajad jne)
Pere ja sõbrad

Kodu
Toit (toit, kohvikus)
Orienteerumine (linnas, siseruumides)
Tervis (kehaosad, arsti juures)

Grammatika
Isiklikud ja omastavad asesõnad
Nimisõna, artikkel (der, die, das)
Tegusõnade konjugatsioon, tegusõnade "olema", "olema" lihtne minevik, täisminevik.
Nõusolek / keeldumine
Modaalverbid
Koha eessõnad Datiivi ja Akusiiviga.
Imperatiivne meeleolu
Deklaratiivse ja küsiva lause moodustamine

Зарегистрироваться на курс