BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Lapsehoidja-kasvataja abi kursused

Курсы няни - помощника воспитателя

Lapsehoidja-kasvataja abi kursused

Kursuse hind
2000 €
Maht:
272 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 232 akad.tundi ja iseseisva töö 40 akad.tundi
Õppekavarühm:
Kasvatus
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim
Registreeri kursusele

Üldine teave.Lapsehoidja-kasvataja abi kursused

Õppe kogumaht

272 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 232 akad.tundi  iseseisva töö 40 akad.tundi

Õppekavarühm: Kasvatus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil  Lapsehoidja, tase 4

Kursuse õpetajad

Ljubov Abramova, omab pedagoogilist kõrgharidust ja pikaajalist kogemust lasteaia juhatajana.
Irina Kadõševitš, omab juriidilist kõrgharidust, advokaadibüroo juhataja, suurte kogemustega praktiseeriv jurist, perekonnaõiguse spetsialist, omab pikaajalist kogemust perekonnaõiguse ja laste õiguste alastes kohtuvaidlustes.
Svetlana Naidenova, omab meditsiinilist kõrgharidust, lastearst.
Vladimir Prykhodin, omab meditsiinilist kõrgharidust, arst, tal on kogemusi perearstikeskuse juhina, kogemusi esmase sanitaarabi keskuse juhina, samuti on tal kogemusi terviseprobleemidega laste eest hoolitsemisel
Eduard Gusarov, meditsiiniteaduste magister, esmaabikursuse õpetaja, omab aastatepikkust kogemust Eesti kiirabiteenistuses.

Условия начала прохождения обучения. Курсы няни – помощника воспитателя

К обучению на курсах нянь-помощника совписателя может приступить каждый желающий, возраст которого 18 лет и старше.
Желающий пройти обучение должен обладать данными, которые описаны в целевой аудитории курсов.
Перед началом курса требуется оплатить обучение или часть стоимости курса в размере не менее 20%.

Õppematerjalide loend. Lapsehoidja-kasvataja abi kursused

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega. Praktiliste tööde teemadele vastavad praktiliste ülesannete töövihikud (trükitud kujul). Blanketid ja näidisdokumendid (trükitud kujul).
Õpilastele luuakse seadusandlik baas, mis sisaldab kursusel õpitavate seaduste tekste (mälupulgal). Õpilastele pakutakse kursuse teemadel kasulikke linke Internetis olevatele saitidele ja portaalidele.

Õppekeskkonna kirjeldus. Lapsehoidja-kasvataja abi kursused

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist õppekavas ette nähtud viisil ja mahus. Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta väljastamisega.
Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Lõputunnistus väljastatakse kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd
Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui 80% õppetundides ning tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed . Õppija täidab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside.

Pakkuda õppijatele vajalikke teadmisi ja oskusi laste eest hoolitsemiseks ja  nende arengut toetamiseks, samuti ka lastevanemate  või hooldajaga suhtlemiseks

Kursused sobivad isikutele, kes on vähemalt 18-aastased ja kellel on vähemalt põhiharidus. Isikud, kes soovivad omandada vajalikke teadmisi tööks lastega.

Kursuse läbija:
loob ja toetab soodsat keskkonda lapse emotsionaalseks, füüsiliseks, intellektuaalseks ja sotsiaalseks arenguks, arvestades pere vajadusi lapse hooldamiseks;
töötab seaduse järgi lapse heaolu ja ohutuse huvides.

Lapsehoidja-kasvataja abi kursuse õppekava

I. Soodsa keskkonna loomine ja toetamine lapse kasvatamiseks - 32 akad.t.

Ohutu keskkonna loomine lapse arenguks ja mängudeks, arvestades lapse individuaalseid vajadusi ja eripärasid
Psüühiliste ja füüsiliste riskifaktorite hindamine ja ennetamine
Lapse õiguste rikkumise märkamine ja nende õiguste järgimine vastavalt lastekaitse seadusele (koostöö lastevanemate ja spetsialistidega)
Majapidamistööd ja koristus
Olmetehnika kasutamine ja tööohutuse nõuete pidamine

II. Lapse arenguks soodsa keskkonna loomine ja toetamine - 48 akad.t.

Lastemängude, tunnetusmeetodite, õppeprogrammide ja sotsiaalsete ning isiklikke oskuste arengumetoodika väljatöötamine.
Lapse keele ja kõne arendamine.
Laspe isiku ja tema arengu mõistmine.
Väärtustest arusaamise arendamine ja hea käitumise stimulatsioon.
Ürituste ja mängude planeerimine, läbiviimine ning analüüs.
Lapse loominguvõimete toetamine.

III. Lapse isiklike oskuste arendamine - 40 akad.t.

Iseteenidusoskuste arendamine
Lapse õpetamine iseseisvalt sööma
Eneseregulatsiooni oskuste arendamine

IV. Lapse tervise tugevdamine - 48 akad.t.

Lapse tervise seisundi vaatlemine.
Lapse tervise ohutegurite kindlakstegemine ja ohtlikke olukordade ennetamine.
Lapse tervise tugevdamise ürituste läbiviimine.
Haige lapse hoid kodutingimustes.
Haige lapse hoid lasteasutuses.
Kroonilise haigusega lapse hoid.
Toitumine vastavalt lapse individuaalsetele vajadustele ja tervise seisundile.

V. Laste toitumine - 36 akad. tundi

Mis on hea lastetoit? Tasakaalustatud toitumine
Vitamiinide ja mikrotoitainete tähtsus lapse kasvus ja arengus
Koduse toiduvalmistamise olulisus
Laste maitse-eelistused vastavalt vanusele ja lemmiktoidule
Toitumise mõju lapse meeleolule ja tervisele
Laste tervislike toitumisharjumuste kujundamine
Lastemenüü igaks päevaks ja erilisteks sündmusteks. (Puhkus, sünnipäev, piknik, haigusest taastumine jne)
Probleemid isu ja lapse toitmisega. Põhjused ja kuidas nendega toime tulla
Maiustuste roll lapse elus. Tervislikud suupisted

VI. Koostöö lapsevanema/ hooldajaga - 12 akad.t.

Pere ajalooga tutvumine
Lapsevanema/ hooldaja kaasamine igapäevasesse laspe arenguks soodsa keskkonna loomise tegevusesse
Lapsevanema/ hooldajaga suhtlemine, arvamus lapse arengu ja tegevuse kohta.

VII. Esmaabi kursus - 16 akad.t.

Sissejuhatus
Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika
Elustamine
Uppunu elustamine
Elustamine elektriõnnetuste ja infarktide puhul
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Esmaabi andmine ajukahjustuse puhul.
Sisemine verejooks.
Soki olemus ja selle tunnused.
Haavad
Haavade teke, tehnika ja sidumise reeglid
Pearäti kasutamine
Praktiliste sidumisvõtete omandamine
Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustused
Ohud luumurdude puhul
Liigesetraumad (dislokatsioonid, venitused, põrutused)
Lahase paigaldamise moodused
Saatmine.
Söövitused, põletused, külmumine
Praktika
Elustamine laste elustamise eripärad
Käepärased abivahendid, mida saab kasutada


    Täna on selle nädala päev: