BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kursus INCOTERMS 2020 13.09.2023

800,00 

Õppe kogumaht

40 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 40 akad.tundi

Kursuse programm põhineb kutsestandardil  Logistik, tase 5

Kategooria: Sildid: ,

Kursus INCOTERMS 2020 13.09.2023

Õppe kogumaht

40 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 40 akad.tundi

Õppekavarühm: Transporditeenus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Õppejõud:

Konstantin Ivanov, Õigusteaduste doktor,  kursuse õppejõu suurekogemusega,   jurist, jüriidilise büroo juhataja suure kogemusega

Eesmärk

Anda õppijatele teadmisi kaubaveo ja väliskaubanduse kõige levinumate kaubandusterminite tõlgendamisest ja kasutamisest rahvusvaheliste reeglite alal

Sihtrühm

Kursus INCOTERMS on ettenähtud:
– neile, kellel on kontrahtide ettevalmistuse kogemust;
– kes planeerib tegeleda logistika ja kaubaveo korraldamise, tarnete ja tollideklaratsioonide vormistamisega;
– transpordiettevõtete mänedžeridele;
– rahvusvahelise raskeveo transpordi juhtidele;
– kellel on müügi-, logistika-, varustus- ja sisseostuosakonna kogemust ning neile, kes sooviks tõsta kvalifikatsiooni;
– kes soovib uuendada oma teadmisi tarne tingimuste alal;
– kellel puudub töökogemus ja kes sooviks õppida tarne rahvusvahelisi tingimusi;
– juristidele, kes soovivad avardada oma teadmiste taset logistika ja rahvusvaheliste majandussuhete alal

Õpiväljundid.Kursus INCOTERMS 2020 13.09.2023

Kursuse läbijal on järgmised teadmised oskused:

  • põhiliste rahvusvaheliste õigusaktidega, mis reguleerivad tarneid ostu-müügi lepingutes
  • – ahvusvaheliste veo lepingute koostamise printsiipidega. Normatiivbaas
  • – muudatustega, mis kehtivad koroonapandeemia tingimustes
  • – on tutvunud vajaliku dokumentatsiooniga
  • – võimalike riskide ja nende vähendamise viisidega
  • teab veosekindlustuse tingimusi

Kursuse kava.

1. Eesti õigusaktid ja põhilised rahvusvahelised konventsioonid (Incoterms
2022) tarne ja ostu-müügi lepingutes
2. Incoterms 2022 kontrahti töö praktikas. Vead ja kahjum Incoterms 2022 vale kasutamise korral
3. Rahvusvaheliste kommertslepingute printsiibid ja segaveaod rahvusvahelises kaubanduses, sõidukite liigid, lubatud kaalud ja suurused
4. Töö EU riikidega
5. Eksport/import Hiinaga
6. Töö EEU riikidega
7. Töö riikidega, mis ei kuulu ühindustesse. Töö Ukrainaga
8. Kaubandusveo kontrahtid koroonapandeemia piirangute tingimustes
9. Tüüpilised vead rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel: tarne tingimuste valiku vead, lepingu sõlmimise moment, kirjavahetuse vead, hinna määramine pikaajaliste lepingute kohaselt
10. Lepingu vormi valik. Vead ja nende tagajärjed
11. GAFTA-lepingud
12. Lepingud FOSFA
13. Lepingud FIDIC
14. Kuidas vähendada kahjumi force majeure korral, sealhulgas ka koroonapandeemia ja majanduskriisi tingimustes
15. Dokumentatsioon
(Auto-, mere-, lennu-) sõiduki ja veetud lastide vajalikud dokumendid
16. Riskide hindamine rahvsvaheliste lepingute sõlmimisel
Potentsiaalse kontrahendi kontorll. Potentsiaalsete riskide hinnang kontrahendi riigis. Tarvituskõlbliku õiguse, arbitraaži ja kohtu, tarne ja arvestuste tingimuste valik. Riskide vähendamise nõuanded ja probleemsete küsimuste lahendamine maksu tingimuste rikkumise korral.
17. Veosekindlustus
Kohustusik ja vabatahtlik veosekindlustus ja lühendid ning anglitsismid logistikas. Kindlustuse vead
18. Praktikanäited