BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Laoarvestuse ja -logistika kursused 28.10.2024

2300,00 

Laoarvestuse ja -logistika kursused 28.10.2024. Õppe kogumaht: 188 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline töö 188 akad. tundi. Koolituse aeg: 18:00-21:15.

Laoarvestuse ja -logistika kursused 28.10.2024

Laoarvestuse ja -logistika kursused 28.10.2024. Õppe kogumaht: 188 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline töö 188 akad. tundi. Koolituse aeg: 18:00-21:15.

Õppe alustamise tingimused. Laoarvestuse ja -logistika kursused

Laotöötaja kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus.

Õppiväljundid

Kursuse läbijal on järgmised teadmised ja oskused:

– ettekujutus lao liikidest ja oskus neid eristada
– mõistab lao printsiipi
– tunneb lao varustuse variante ja nende otstarvet
– tajub pakendiliike ja oskab pidada pakendi arvestust
– organiseerib laooperatsioonide korda (mahalaadimine, pealelaadimine, sorteerimine, pakkimine)
– tunneb seadusaktide nõudmisi laohoidmise lepingutele
– vormistab laodokumentatsiooni
– ettekujutus inventuuri läbiviimise korrast

Õppekava. Laoarvestuse ja -logistika kursused

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Laotöötaja, tase 4

1. Laologistika alused 16 akad. tundi

Ladustamise korraldamise nõudmised vastavalt võlaõigusseadusele.
Paigutamise korraldamise nõudmised vastavalt veo üldtingimustele. Laologistika alused, lao varustus, lao operatsioonid.
Kaupade töötlus, kaupade pakendamine laos. Lao dokumentatsioon. Vormistamine.
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) nõudmised ladustamise korraldamiseks vastavalt tolliseadusele.

2. Varude logistika alused 16 akad. tundi

Sisseostmise logistika põhieesmärgid ja ülesanded. Sisseostmise logistika info ülesanded
Tarnijatega töötamise printsiibid
Varu mõiste ja kaasaegsed lähenemised varude juhtimisele Varude funktsioonid
Materiaalsete varude loomise põhjused. Laovarude juhtimise kulude struktuur. Varude juhtimise süsteem
Varude juhtimise mudelid ja klassifikatsioon. Optimaalse tellimuse suurus Wilsoni järgi. Ladustamise süsteemi loomine
ABC analüüs, XYZ analüüs, ABC-XYZ maatriks. Varude juhtimise põhinäitajad

3. Teeninduse eetika ja etikett. Klienditeeninduse normide ja reeglite väljatöötamine 12 akad. tundi

Lao klientide teeninduse reeglid ja kord. Kliendteeninduse normide ja reeglite väljatöötamine ning töötajate ja klientide informeerimine;
Info edastamise kord ja vastutus. Klientide informeerimise reeglite väljatöötamine. Vastutavad isikud;
Laos tellimuste vastuvõtu ja töötlemise skeemid;
Klientide informeerimise korraldus teabe edastamisel mahalaadimise ja kaupade kohta;
Tarne kõrvalekallete registreerimine ja seotud poolte informeerimine vastavalt kompanii protseduuridele;
Pretensioonide ja kaebuste registreerimine. Aktuaalse info edastamine pretensioonide ja kaebuste põhjuste väljaselgitamiseks ja lahendamiseks.

4. Ladustamise ja maha- ning pealelaadimise tööde lepingud 8 akad. tundi

Lao hoidmise leping vastavalt võlaõigusseadusele

5. Laod, klassifikatsioon, funktsioonid 8 akad. tundi

Lao mõiste. Lao põhieesmärk
Ladude klassifikatsioon. Lao põhifunktsioonid. Ladustamise eesmärk. Lao logistikaprotsess. Sisseostu talituse tegevuse koordinatsioon.

6. Ladustamie süsteemid. Lao printsipiaalne skeem

Stellaažide paigutamine ja kasutamine
Stellaažide liigid. Tüüpsoovitused planeeringuks. Ladustamise tehnoloogiad ja süsteemidю Ladustamise automatiseerimine. Ladustamise poolautomatiseerimise süsteemid. Laod erineva mehhaniseerimise astmega ja automatiseerimine. Lao automatiseerimise astme valimine. Ladustamise süsteemi väljatöötamine. Ladustamise süsteemi tasuvuse hindamise põhikriteeriumid.

7. Lao tehnika 8 akad. tundi

Varustus lastide ümberpaigutamiseks. Käsi-, liikur-, hüdraulika- ja elektritehnika. Tõstukid. Komplekteerijad. Laadurid. Laokonveierid

8. Töö lao juhtimise süsteemis 12 akad. tundi

Lao arvutitarkvara. Lasti ribakood. Kaupade automaatne tuvastus. Dokumentide koostamine ja nende väljatöötamine.
Toodete märgistamine. Lasti ribakood. Kaupade automaatne tuvastus.

9. Lao töökeskkonna ohutuse reeglid 16 akad. tundi

Töökeskkonna riskide analüüs. Tuleohutuse reeglid. Lao varustuse kasutamisreeglid. Lao tehnika kasutusjuhendid. Ohutuse reeglid lao põhioperatsioonide tegemisel. Lao personali koolitamine

10. Lao operatsioonid 40 akad. tundi

10.1 Kauba vastuvõtt ja mahalaadimine 12 akad. tundi
Toode vastuvõtu protsess laos. Kaupade vastuvõtu korraldamine laos. Transpordi dokumendid ja nende sisu. Identsuse, komplekteerimise ja lasti säilivuse kontroll vastavalt transpordi dokumentidele. Kauba iseloomustuse vastavus transportimise tingimustele
Pakendi kahjustus ja selle võimalik mittevastavus transpordi dokumendi infole. Pretensioonide koostamine. Hoidmise ühiku mõiste, lähtudes kauba spetsiifikast ja laoruumide suurusest. Toode positsioonide registreerimine süsteemis. Lastide standardiseerimine ladustamise tegevuses
10.2 Kaupade mahalaadimine laost 12 akad. tundi
Tellimuste komplekteerimise leht lao juhtimise süsteemis
Tarnitavate tellimuste kokkupaneku võtted lao juhtimise süsteemis (üksik tellimus, massi ja rühma või tsooni kokkupanek)
Käsiterminali või häälkokkupaneku abil või indikaatori poolt juhitava kokkupanekutehnoloogia abil, indikaatori juhtimisega.
Laost kaupade mahalaadimise operatsioonid:
Kõigi mahalaadimise protsessis osalejate vastastikmõju. Mahalaadimise protsessi projekteerimine.
Pakendamise aeg mahalaadimise ja pealelaadimise töödel
10.3 Lasti pakendamine. Funktsioonid, liigid 12 akad. tundi
Pakendi funktsioonid ja põhitüübid. Pakendi valik (lastialus, väike pakend / kott jms), vastavalt toodangu iseloomustusele (kogus, maht või kaal);
Pakkeleht. Transpordi etikett. Transpordi etiketi sisu ja viit / tähis
Pakitud kauba paigutamine ja kinnitamine transpordi külge vastavalt kauba paigutamise ja kinnitamise soovitustele ja nõudmistele (Veose transpordiühiku koodeks, CTU koodeks jne);
Transportimise tingimuste järgimise kontroll vastavalt kauba iseloomustusele
10.4 Praktikum „Pakendi arvestus ja deklareerimine“ 8 akad. tundi
10.5. Inventuur 4 akad. tundi. Inventuuri põhiülesanded ja -eesmärgid. Inventuuri liigid ja viisid

11. Praktilised töö „Lao dokumentatsiooni vormistamine“ 16 akad. tundi

12. Meditsiinilise esmaabi kursus 16 akad. tundi

 

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia