BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Loomamassööri kursused 14.10.2024

2000,00 

Kogumahus: 412 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 204 akadeemilist tundi, iseseisev töö 208 akad.tundi. Õppeaeg: 18:00-21:15

 

 

 

 

Loomamassööri kursused 14.10.2024

Loomamassööri kursused 14.10.2024. Õppe kogumaht:412 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 204 akadeemilist tundi, iseseisev töö 208 akad.tundi. Õppeaeg: 18:00-21:15

Kursuse õppejõud
Irina Shpakova, omab kõrgharidus (Veterinaaria), loomakliiniku arst
Aleksandr Kohh, omab kõrgharidus (Veterinaaria), loomaarst suure kogemusega, ettevõtte juht

Eesmärk

Kursuse lõpetajal on vajalikud teadmised looma seisundi eelnevaks hindamiseks, massaaži valikuks, looma seisundi järgnevaks kontrolliks. Oskab teha loomamassaaži põhitüüpe. Samuti tunneb preparaate, instrumente ja varustust, mida massaažiks kasutatakse, tunneb neid ja oskab kasutada ning teab nende mõjust loomale.

Sihtgrupp

– loomamassööri kursus on ette nähtud kõigile soovijatele, kellel on keskharidus;
– kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil loomamassööri  kursust saavad läbida isikud, kellel on loomaarsti või meditsiiniline haridus;

– isikud, kellel on loomaga töökogemust.

Õpiväljundid

– tunneb looma massaažiks kasutatavate preparaatide, instrumentide ja varustuse mõju ning otstarvet;
– valmistab ette tööks vajalikke preparaate, instrumente ja varustust;
– oskab loomaga kontakti leida;
– oskab hinnata looma seisundit;
– viib läbi massaaži pärast operatsiooni taastamise ja haavade ennetamise eesmärgil;
– massaaži tugiliikumisaparaadis turseprotsesside ennetamise eesmärgil;
– viib läbi massaaži looma stressihäirete leevendamiseks;
– oskab teha loomale üld-, lümfi-, punkt-, vistseraalset ja reflektoorset massaaži;
– oskab hinnata massaaži tulemusi ja koostada edasise loomaga töö plaani;
– juhendab loomaomanikke;

1. Massaažiks ettevalmistus
1.1. Töökoha ja varustuse ettevalmistamine arvestades looma liigi, tõu iseärasuste, töö iseloomu ja seadusandluse nõuetega;
1.2. Puhastus ja desinfektsioon vastavalt zoohügieenile ja kasutades profülaktilise puhastuse ja desinfektsiooni meetodeid;
1.3. Loomaga kontakti loomine arvestades liigi, tõu spetsiifika, arengu, terviseseisundi, soo, vanuse, toitumise, keskkonna ja pidamise (ruumis või väljas) tingimustega;
1.4. Info kogumine ja haigusloo analüüs. Loomaomaniku küsitlemine;
1.5. Liigeste liikuvuse ja looma kõnnaku visuaalne kontroll;
1.6. Lihaste seisundi hindamine;
1.7. Loomaasrsti või zooterapeudi poolt nõustamine;
1.8. Massaaži vajalikkuse analüüs anatoomia, füsioloogia ja patoloogia, haiguste ning seisundite teadmiste alusel;
1.9. Massaaži plaani koostamine vastavalt püstitatud eesmärgile, looma seisundile ja loomaarsti ettekirjutustele;
1.10. Massaaži plaani kooskõlastamine loomaomanikuga

Iseseisev töö:

2. Massaažiplaani koostamine – 8 akad. tundi

2. Massaaži läbiviimine ja edasiste ürituste planeerimine
2.1. Massaaži varustus, materjalid ja instrumendid. Kasutusjuhendid ja -reeglid
2.2. Vajalike preparaatide, instrumentide ja varustuse ettevalmistamine
2.3. Loomaga kontakti loomine
2.4. Looma seisundi hindamismeetodid
2.5. Massaaži liigi näidustused, vastunäidustused

Iseseisev töö:

Massaaži preparaatide ja instrumentide ettevalmistamine – 8 akad. tundi

3. Loomamassaaži liigid
3.1. Loomade üldmamassaaž vastavalt massaaži plaanile ja arvestades looma terviseseisundiga
3.2. Tehnilised ja ergonoomilised massaaživõtted
3.3. Vistseraalne massaaž
3.4. Lümfimassaaž
3.5. Aroomateraapia
3.6. Refleksiteraapia
3.7. Punktmassaaž

Iseseisev töö:

4. Tehnikate harjutamine, mannekeeniga töötamine – 168 akad. tundi

4. Massaaži tulemuste hindamine vastavalt püstitatud eesmärgile ja looma seisundi muutustele
4.1. Massaaži tulemuste hindamismeetodid
4.2. Positiivsed ja negatiivsed muutused looma kehas ja psüühikas pärast massaaži
4.3. Loomaomaniku nõustamine
4.4. Looma terviseseisundi jälgimise kord ja tulemused
4.5. Looma tervendamise üritused kodutingimustes
4.6. Füsioteraapia ja loomaarsti abi vajalikkus

iseseisev töö:

Aruandlus – 8 akad. tundi

5. Loomade esmaabi kursus

seseisev töö:

Tehnikate harjutamine, esmaabi andmine – 16 akad. tundi

Aadress ja kontaktinfo
+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia