BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Programmeerimise algkursus JAVA keeles 16.12.2024

2500,00 

Kogumahus: 200 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 120 akad.tundi ja iseseisva töö (kodune) 80 akad.tundi

Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 (Junior Software Developer, EstQF Level 4)

Programmeerimise algkursus JAVA keeles 16.12.2024

Õppe kogumaht: 200 akad. tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 120 akad. t. ja iseseisva töö maht (kodune)
80akad.t.. Koolituse aeg 18:00-21:15 Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev,
Kursuse õppejõud, Programmeerimise algkursus JAVA keeles 16.12.2024

Oleg Pasechnik, tarkvaraspetsialist

Kursuse lõppedes õppija:
Loob Java baasmooduleid kasutades selleks kaasaegseid koodimisstandardeid ja Java (1.8) keele võimalusi;
Rakendab objektorienteeritud programmeerimise põhimõeid;
Opmeerib rakenduste tööd valides selleks õigeid algoritme;
Loob kasutades ergonoomilisi koodi projekteerimise mustreid skaleeritavaid rakendusi;
– Suudab tagada rakenduse stabiilsust ja turvalisust ka suure arvu lõimede korral
– Omab professionaalse pädevusi vastavalt tase: junior software developer, programing language Java;
– oskused: Java Core;
– projekti koostamise tööriistu: maven;
– rakendatud tehnoloogiaga: Spring Core, Spring Data, Spring Web, Spring Security, Hibernate, JDBC
Teab versioonikontrollisüsteem: GIT;
Omab tarkvaraarenduse metoodika põhimõisted: Agile, Kanban;
Sihtgrupp
Kursused “Programmeerimise algkursus Java keeles” on mõeldud neile, kes soovivad omandada algteadmised programmeerimises
keeles Java;- kesk- ja keskeriharidusega IT-spetsialistid, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta või oma erialal uusi teadmisi
omandada, tegevusala muuta;
Kõrgemate ja keskmiste tehniliste asutuste üliõpilased, kellel on IT-haridus;
Infotehnoloogia valdkonnas kogemustega isikud, kes soovivad oma oskusi täiendada, uusi teadmisi omandada või
tegevusvaldkonda muuta.

Kursuse õppekava

1.1. Ülevaade keelest, keskkonna seadistamine.
1.2. Virtuaalmasin. Kompileerimine, mäluhaldus.
1.3. Konstandid, muutujad, literaalid. Andmete hoidmine virtuaalmasina mälus.
1.4. Java-elutsükkel. Klasside, objektide loomine, nende väärtused ja konstandid.
1.5. Süntaks: main object, primitiivsed andmetüübid.
1.6. Süntaks: objekti meetodid, meetodi loomise põhitõed (clean code, DRY, KISS jne)
1.7. Süntaks: laused, tingimuslaused, switch-käsud.
1.8. Süntaks: for- ja while-tsüklid
1.9. Süntaks: boolean loogika, loogilised operaatorid ja nende hierarhia.
1.10. Süntaks: calculations, aritmeetilised operaatorid ja nende hierarhia.
1.11. Süntaks: try .. catch, Exception class
1.12. Standardsed objektid. Primitiivsed vs mähitud objektid (wrapped objects): Long, Boolean. String
1.13. Standardsed objektid. Sisend-väljund: InputStream, OutputStream
1.14. Standardsed objektid. Date. Java 1.8: Clock, ZoneId, LocalTime, LocalDateTime
1.15. javadoc, annotations, coding conventions

2.Objektorienteeritud programmeerimine 1. osa. (22 ak t)

2.1. Objektide konstruktorid. Java 1.8: suppliers
2.2. Baasklass Object ja selle meetodid clone, equals, hash, toString
2.3. Kohandatud objektide loomine: class, enum
2.4. Klasside rühmitamine – package. Ligipääsupiirangud.
2.5. Java 1.8: lambda-avaldised. Ligipääs muutujatele lambda-avaldistes.
2.6. Pärilus. Ligipääs ülemklassi meetoditele.
2.7. Kapseldus. Private, package-private klassi väljad.
2.8. Polümorfism. Meetodi käitumise muutumine, tüüpide teisendamine.
2.9. Iteraator, Komparaator. Komparaatori võimalused Java 1.8
2.10. Java 1.8: vood. Voogude lõpp- ja vahemeetodid.
2.11. Graafika võimalused Javas, GUI.

3. Java baasalgoritmid (20 ak t)

3.1. rekursioon vs tsüklid. Katkestamise tingimus.
3.2. Sorteerimine, Java 1.8: parallelStream().sorted()
3.3. Andmestruktuurid: muutuva suurusega ja massiivid
3.4. Andmestruktuurid: Array vs List, Set
3.5. Andmestruktuurid: ahelad ja puud
3.6. Otsing, puu läbimine
3.7. Andmestruktuurid Maps, Multi-maps
3.8. Assotsiatiivsete struktuuride räsimine võtmetega, Java 1.8: putIfAbsent, getOrDefault
3.9. Algoritmi keerukus
3.10. Algoritmide optimeerimine

4. Objektorienteeritud programmeerimine 2. osa. (26 ak t)

4.1. abstraktsed klassid
4.2. liidesed + interface default (1.8)
4.3. geneerilised tüübid – generic types
4.4. Reflection API: getDeclaredField, setAccessible
4.5. Reflection API: decorators
4.6. Java 1.8: Funktsionaalsed liidesed
4.7. Java 1.8: Viited meetoditele ja konstruktoritele
4.8. Objektide koostoime süsteemis: Composition & Aggregation
4.9. Objektide koostoime süsteemis: Injection, sõltuvuse süstimise võimalused
4.10. Objektide koostoime süsteemis: Threads, Runnable
4.11. Objektide koostoime süsteemis: Voogude sünkroniseerimine
4.12. Objektide koostoime süsteemis: Networking. URL, HttpClient
4.13. Objektide koostoime süsteemis: Serialiseerimine ja deserialiseerimine. XML, Json. Endpoints.

5. Programmeerimise põhimustrid (20 ak t)

5.1. Objektide mustrid: Singleton
5.2. Objektide mustrid: Factories + Abstract Factory
5.3. Objektide mustrid: Prototype
5.4. Objektide mustrid: Builder
5.5. Struktuuri mustrid: Adapter
5.6. Struktuuri mustrid: Facade
5.7. Struktuuri mustrid: Composite
5.8. Struktuuri mustrid: Decorator
5.9. Struktuuri mustrid: Proxy, Bridge
5.10. Antimustrid.

6. Õpilaste lõputööde esitlused (2 ak t)
Aadress ja kontaktinfo

Peterburi tee 50D, Tallinn, Estonia, 11415