BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Praktilise raamatupidamise kursus 18.11.2024

1700,00 

Praktilise raamatupidamise kursus 18.11.2024. Õppe kogumaht: 160 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 160 akadeemilist tundi ja 40 tundi iseseisev töö. Koolituse aeg: 09:30-12:45.

Praktilise raamatupidamise kursus 18.11.2024

Praktilise raamatupidamise kursus 18.11.2024. Õppe kogumaht: 160 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 160 akadeemilist tundi ja 40 tundi iseseisev töö. Koolituse aeg: 09:30-12:45.

Õppeprotsessi kirjeldus. Praktilise raamatupidamise kursus

Iga tund koosneb lühiloengust kursuse teemal ja praktilisest tööst. Pärast iga tundi saavad õpilased kodutööd, mille nad ise täidavad.
Lühiloengu (sissejuhatav osa) kestus ei ületa 45 minutit. Loengu eesmärk on tuletada õpilastele meelde õpitava teema põhimõisteid ja määratlusi. Lühiloengule järgneb praktiline töö õppeaine teemal, mis viiakse läbi õpetaja juhendamisel. Praktiliste harjutuste ajal selgitab õpetaja nende läbiviimise põhimõtet ja korda. Kursuse programm sisaldab kahte suurt praktilist harjutust “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine”.

Õpiväljundid. Praktilise raamatupidamise kursus

Kursuse läbinud isikul on järgmised teadmised ja oskused:
 teab Eesti raamatupidamise seaduse põhinõudeid;
– 
koostab ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjad;
– 
loob sisekorraeeskirju;
 teab raamatupidamiskannete kirjutamise reegleid;
– koostab raamatupidamise algdokumen
te (kontod, kassadokumendid, vara registreerimise kaardid, vormistab panga arvelduskonto väljavõtte) ja teeb arvutusi (palga ja muude väljamaksete arvestus töötajatele, arvestab põhivara amortisatsiooni, arvutab toodete ja teenuste maksumuse);
– paneb  raamatupidamisaruandeid (raamatupidamisanalüütilised ja sünteetilised registrid) ja maksudeklaratsioone kokku ;
– koostab finantsaruande
id (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali aruanne ja aastaaruande lisad);
 ettevõtte eelarve planeerimine (kuu ja aasta);
 teab, kuidas mikro- ja väikeettevõtete raamatupidamist nullist korraldada

Õppekava. Praktilise raamatupidamise kursus

Программа курса практического бухгалтерского учета составлена на основе профессионального стандарта Raamatupidaja, tase 5

1. Ettevõtte raamatupidmise korraldamine 8 akad. tundi

1.1. Ettevõtte raamatupidamise seadus
1.2. Väikeste ettevõtete raamatupidamise reeglite väljatöötamine. Raamatupidamise ettevalmistus ja pidamine vastavalt seadusandlusele
1.3. Sisekorrareeglite koostamine. Dokumendid ja sisekontrolli kord. Sisekontrolli eesmärgid ja meetodid
1.4. Raamatupidamise tõendite ja dokumentide koostamine juhtkonna informeerimiseks seadusandluse ja rahalise aruandluse muutustest

2. Konteeringu reeglite koostamine ja analüüs 12 akad. tundi

Sissetulekute ja kulude liigid. Arveldused ostjate ja tarnijatega. Vara arvestus. Tasu

3. Majandusoperatsioonide dokumenteerimine ja registreerimine 20 akad. tundi

3.1. Majandusoperatsioonide dokumenteerimine ja registreerimine. Ettevõtte raamatupidamise arvestusprintsiibid
3.2. Sissetulekute ja väljaminekute arvestus
3.3. Ostjate arvete vormistamine
3.4. Tarnijate arvete registreerimine
3.5. Maksudokumentide vormistamine
3.6. Kontoväljavõtte töötlemine
3.7. Muude dokumentide koostamine
3.8. Käibevara arvestus
3.9. Põhivara arvestus
3.10. Inventuuri läbiviimine ja aruandluse koostamine
3.11. Laenulepingute kajastus raamatupidamises
3.12. Muude operatsioonide kajastus raamatupidamises

4. Töötasu juurdearvutus ja väljamaksmine kohustusõiguslike suhete ja töölepingu alusel 12 akad. tundi
5. Muude väljamaksete juurdearvutus Töölepingu seaduse ja teiste seadusandlike aktide alusel, mis reeguleerivad tööõigust ja töötasu juurdearvutust. 12 akad. tundi
6. Ettevõtte majandustegevuse aruannete ettevalmistus, mis on nõutud riigi poolt 16 akad. tundi

– Aruanded, mida saadetakse Maksu- ja Tollliametisse
– Raportid Statistikaametisse
– Aruanded Pakendikeskusesse
– Aruanded Sisenemise majandustegevuse registrisse (MTR)
– Ja muud

7. Debitoorse võlgnevuse jääkide ja mikroettevõtete kohustuste inventuur (k.a jooksvad arved ja rahasummad) 8 akad. tundi

 

8. Aasta finantssaruannete koostamine Eesti finantsaruandluse standardi alusel. 12 akad. tundi

– Mikroettevõte
– Keskmine ettevõte

9. Maksustus 20 akad. tundi

9.1. Maksu aruandluseks vajalike andmete hankimine ja süstematiseerimine
9.2. Tuludeklaratsiooni täitmine ja andmine
9.3. Maksuorgani registritesse registreerimine (sh TÕR, mitteresidentide register, lisandväärtusmaks)

10. Juhtimisaruandlus 20 akad.tundi

1. Kulu liigitus ja analüüs. Omahinna arvestuse meetodid
2. Eelarvestamine
3. Finantsaruandluse analüüs
4. Horisontaalne ja vertikaalne analüüs
5. Koefitsientide analüüs
6. Analüüs „Kulud-maht-tulu“

11. Parktilised tööd „Ettevõtte raamatupidamise korraldus Raamatupidamise seaduse nõuete alusel“ 32 akad. tundi

 

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408

buseduc@buseduc.com
Peterburi tee 50D, 11415 Tallinn