BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Raamatupidamise täiskursus + Merit Aktiva 23.09.2024

1700,00 

Õppe kogumaht: 192 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 152 akad.  Koolituse aeg 09:30-12:45; Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev.

Raamatupidamise täiskursus + Merit Aktiva 23.09.2024 

Raamatupidamisarvestuse täiskurs +Merit Aktiva 23.09.2024. Õppe kogumaht: 192 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 152 akad. Koolituse aeg 09:30-12:45; Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev.

Kursuse lõppedes õppija:

Tunneb Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid ja raamatupidamise korraldust ettevõttes ning oskab koostada vajalikke aruandeid ja dokumente;
Teab raamatupidamise aruande põhitõdesid;
Teostab igakuiseid põhilisi arvestusi: varude arvestamist, kaupade ja teenuste omahinna arvestamist, amortisatsiooni arvestamist, palga ja muude maksude arvestamist;
Tunneb põhilisi maksumäärasid ja koostab lihtsaid maksudeklaratsioone; koostab põhiaruandeid: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne; analüüsib finantsaruandeid;
Teab, kuidas sisestada jooksvaid andmeid raamatupidamisprogrammi 1C ja koostada aruandeid.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud neile, kes alustavad raamatupidamise õppimist nullist, neile, kes pole pikalt teinud erialast tööd ja ka neile, kes omavad haridust Majandusarvestuse või Raamatupidamise valdkonnas, kuid kellel puudub töökogemus.

Õppeprotsessi kirjeldus

Alates 2007 aastast BTEducation pakub raamatupidamise kursust “Teooria ja praktilised oskused”. Kursuse õppekava on loodud raamatupidaja kutsestandardi alusel, tase 5. Raamatupidamise täiskursus “Teooria ja praktilised oskused” koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest töödest, mis toimuvad auditooriumis.  Kursuse programmi kuuluvad ka kaks suurt praktilist tööd “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” 40 akad. tundi (10 õppetundi 4 akad. tundi) ja praktiline töö raamatupidamistarkvaraga MeritAktiva (32 akad. tundi, see on 8 õppetundi 4 akad. tundi). Praktiliste tööde jaoks on loodud 4 tüüpi tabelregistrit ja õpetamismetoodikat, mis on kaitstud autoriõigusega ja on BTEducation omand. Teised organisatsioonid ei saa kasutada tabelregistrite vorme ega õpetamismetoodikat õpetamiseks oma kursustel.

Kursuse õppekava, Raamatupidamise täiskursus + Merit Aktiva 23.09.2024 

Kutsestandard Raamatupidaja, tase 5

I. Raamatupidamine
1. Raamatupidamisarvestuse olemus, eesmärgid ja ülesanded
2. Firma registreerimine
3. Ostu-müügi konto
4. Kulude ja tulude arvestus
5. Rahaliste vahendid. Materiaalse vastutuse leping
6. Aruanekohuslased isikud
7. Põhivara liigid
8. Laenude ja liisingute arvestus
9. Varude liigid
10. Praktiline töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” -1 osa
11. Maksundus
12. Töö ja töötasu arvestus
13. Omakapitali arvestus
14.Praktiline töö “Ettevõtte raamatupidamise korraldamine” – 2 osa
15. Aastaaruanne

II.Raamatupidamisetarkvara Merit Aktiva
1. Programmist Merit Aktiva
2. Programmi tööks ettevalmistamine
3.Dokumentide sisestamine
4.Muu dokumentatsiooni sisestamine
5.Aruandlus raamatupidamise programmis Merit Aktiva
6.Aastaaruandeks andmete hange

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia