BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Loomamassööri kursus

Kategooria:

Veterinaaria

Курсы зоомассажиста

Loomamassööri kursus

Kursuse hind
2300 €
Köide:
412 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 204 akad. tundi, iseseisev töö 208 akad.tundi.
Õppekavarühm:
Veterinaaria
Õppekeel:
eesti ja vene
Rühm:
kuni 10 inimest

Üldine teave. Loomamasööri kursus

Õppe kogumaht: 412 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 204 akadeemilist tundi, iseseisev töö 208 akad.tundi.

Õppekavarühm: Veterinaaria
Õppekeel: vene ja eesti
Rühm kuni 10 inimest

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse õppejõud

Irina Shpakova, omab kõrgharidust (Veterinaaria), loomakliiniku arst
Aleksandr Kohh, omab kõrgharidust (Veterinaaria), loomaarst suure kogemusega, ettevõtte juht

Õppematerjalide loend. Loomamasööri kursus

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega. 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm). Praktikat pakutakse loomakliinikus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Lõputunnistus väljastatakse kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd
Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui 80% õppetundides ning tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed .

Kursuse lõpetajal on vajalikud teadmised looma seisundi eelnevaks hindamiseks, massaaži valikuks, looma seisundi järgnevaks kontrolliks. Oskab teha loomamassaaži põhitüüpe. Samuti tunneb preparaate, instrumente ja varustust, mida massaažiks kasutatakse, tunneb neid ja oskab kasutada ning teab nende mõjust loomale.

- loomamassööri kursus on ette nähtud kõigile soovijatele, kellel on keskharidus;
- kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil loomamassööri  kursust saavad läbida isikud, kellel on loomaarsti või meditsiiniline haridus;

- isikud, kellel on loomadega töökogemus.

- tunneb looma massaažiks kasutatavate preparaatide, instrumentide ja varustuse mõju ning otstarvet;
- valmistab ette tööks vajalikke preparaate, instrumente ja varustust;
- oskab loomaga kontakti leida
- oskab hinnata looma seisundit;
- viib läbi massaaži pärast operatsiooni taastamise ja haavade ennetamise eesmärgil;
- viib läbi massaaži tugiliikumisaparaadis turseprotsesside ennetamise eesmärgil;
- viib läbi massaaži looma stressihäirete leevendamiseks;
- oskab teha loomale üld-, lümfi-, punkt-, vistseraalset ja reflektoorset massaaži;
- oskab hinnata massaaži tulemusi ja koostada edasist tööplaani;
- juhendab loomaomanikke.

1. Massaažiks ettevalmistus
1.1. Töökoha ja varustuse ettevalmistamine arvestades looma liigi, tõu iseärasuste, töö iseloomu ja seadusandluse nõuetega;
1.2. Puhastus ja desinfektsioon vastavalt zoohügieenile ja kasutades profülaktilise puhastuse ja desinfektsiooni meetodeid;
1.3. Loomaga kontakti loomine arvestades liigi, tõu spetsiifika, arengu, terviseseisundi, soo, vanuse, toitumise, keskkonna ja pidamise (ruumis või väljas) tingimustega;
1.4. Info kogumine ja haigusloo analüüs. Loomaomaniku küsitlemine;
1.5. Liigeste liikuvuse ja looma kõnnaku visuaalne kontroll;
1.6. Lihaste seisundi hindamine;
1.7. Loomaarsti või loomaterapeudi poolt nõustamine;
1.8. Massaaži vajalikkuse analüüs anatoomia, füsioloogia ja patoloogia, haiguste ning seisundite teadmiste alusel;
1.9. Massaaži plaani koostamine vastavalt püstitatud eesmärgile, looma seisundile ja loomaarsti ettekirjutustele;
1.10. Massaaži plaani kooskõlastamine loomaomanikuga

Iseseisev töö:

Massaažiplaani koostamine – 8 akad. tundi

2. Massaaži läbiviimine ja edasiste tegevuste planeerimine
2.1. Massaaži varustus, materjalid ja instrumendid. Kasutusjuhendid ja -reeglid
2.2. Vajalike preparaatide, instrumentide ja varustuse ettevalmistamine
2.3. Loomaga kontakti loomine
2.4. Looma seisundi hindamismeetodid
2.5. Massaaži liigi näidustused, vastunäidustused

Iseseisev töö:

Massaaži preparaatide ja instrumentide ettevalmistamine - 8 akad. tundi

3. Loomamassaaži liigid
3.1. Loomade üldmassaaž vastavalt massaaži plaanile ja arvestades looma terviseseisundiga
3.2. Tehnilised ja ergonoomilised massaaživõtted
3.3. Vistseraalne massaaž
3.4. Lümfimassaaž
3.5. Aroomiteraapia
3.6. Refleksiteraapia
3.7. Punktmassaaž

Iseseisev töö:

Tehnikate harjutamine, mannekeeniga töötamine - 168 akad. tundi

4. Massaaži tulemuste hindamine vastavalt püstitatud eesmärgile ja looma seisundi muutustele
4.1. Massaaži tulemuste hindamismeetodid
4.2. Positiivsed ja negatiivsed muutused looma kehas ja psüühikas pärast massaaži
4.3. Loomaomaniku nõustamine
4.4. Looma terviseseisundi jälgimise kord ja tulemused
4.5. Looma tervendamise tegevused kodutingimustes
4.6. Füsioteraapia ja loomaarsti abi vajalikkus

Iseseisev töö:

Aruandlus - 8 akad. tundi

5. Loomade esmaabi kursus

Iseseisev töö:

Tehnikate harjutamine, esmaabi andmine - 16 akad. tundi

Registreeri kursusele