BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Turvasüsteemide paigaldaja kursus

Курс монтажника систем безопасности

Turvasüsteemide paigaldaja kurs

Kursuse hind
2000 €
Maht:
120 akad. tundi, sealhulgas auditoorset ja praktilist tööd 120 akad. tundi
Õppekavarühm:
Energeetika ja elektriala
Õppekeel:
vene ja eesti
Rühm:
kuni 10 inim

Üldine teave. Turvasüsteemi paigaldaja kursus

Õppe kogumaht: 120 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline töö 120 akadeemilist tundi
Õppekavarühm: Energeetika ja elektriala
Õppekeel: vene ja eesti
Rühm kuni 10 inim.

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Kursuse õppejõud
Vello Mets – kõrgharidus,  kursuse õppejõu suur kursuse õppejõu kogemus,  ettevõtja kogemus
Ilja Vasjukov – kõrgharidus, suure kogemusega ettevõtte juht

Õppematerjalide loend. Turvasüsteemi paigaldaja kursus

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega. Praktiliste tööde teemadele vastavad videomaterialid. Videomaterjalid. Õpilastele
antakse kursuse videomaterjalid mälupulgal.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video- ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Lõputunnistus väljastatakse, kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd.
Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui ta on osalenud koolituse käigus vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvates töödes. Tõendile märgitakse õppekavas läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed.

Seadmete ja varustuse hooldamine ja monteerimine

Turvasüsteemide paigaldaja kursust saavad läbida isikud, kellel on vähemalt baasharidus ja need, kellel pole teadmisi selles valdkonnas, kes alustavad õppimist nullist;
- isikud, kellel on kutseoskused omandatud töö protsessis ja kes soovivad läbida erialast kursust;
- isikud, kellel on kutsealane haridus, kes soovivad saada kaasaegseid teadmisi ja tõsta oma kvalifikatsiooni.

Turvasüsteemide paigaldaja kursuse läbijal on järgmised teadmised ja oskused:

- teostab turvasüsteemide ja tulekustutusseadmete paigaldamist ja hooldust, täites juhi seatud ülesandeid;
- loeb ja mõistab tehnilisi jooniseid;
- tunneb tööohutuse nõudeid ja kasutab sobivaid isikukaitsevahendeid;
- tunneb elektri- ja tuleohutuse nõudeid.

Kursuse õppekava. Turvasüsteemide paigaldaja kursus

Seadete ja varustuse tehniline hooldus ja paigaldus

1. Ülesande sisu ja tööplaanide koostamine vastavalt tööjuhi korraldustele ja ettekirjutustele;
2. Ettekirjutused, juhendid, üldised ehitusnõuded. Objekti spetsiifika;
Objekti süsteemide plaanid ja joonised. Tööde täitmise kord
3. Kaabli paigaldus ja kinnitamine vastavalt ettenähtud tööriistadele ja materjalidele. Kaablitrasside ehitamine vastavalt juhenditele;
4. Varustuse paigaldus ettenähtud tööriistade ja materjalide kasutamisega vastavalt juhenditele;
5. Ohutusnuded töööde tegemisel. Objekti tööohutusnõuded ja -reeglid. Tuletõrje- ja elektriohutusnõuded.

 

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):