BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Programmeerimise alused Python-i keele kasutamisega

Programmeerimise alused PYTHON keele kasutamisega

Programmeerimise alused Pythoni keele kasutamisega

Kursuse hind
2450 €
Maht:
200 akad. tundi, neist auditoorse ja praktilise tundide maht 100 akad. tundi
Õppekavarühm:
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Õppekeel:
vene keel
Rühm:
kuni 6 inim

Üldine teave. Programmeerimise alused Python-i keele kasutamisega

Õppe kogumaht
200 akad. tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 100 akad. tundi ja iseseisva töö maht (kodune) 100 akad. tundi

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Õppekeel: vene
Rühm kuni 6 inim

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Noorem tarkvaraarendaja, tase 4

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Õppejõud

Aleksander Gritsevski, kogemused IT valdkonnas üle 20 aasta, üle 10 aasta kogemusi peaspetsialistina IT ettevõttetes, IT-kursuse koolitaja

Kursuse alustamise tingimused

Kursuse läbida soovijal peavad olema järgmised teadmised ja tehnilised võimalused:
– Oskab kasutada arvutit ja mikrofoni internetis suhtlemiseks ja koostööks;
– Mõistab õppekeelt (vene keelt) ja saab õppida selles keeles;
– Oskab arvutada tehniliste vahendite ja kontoriprogrammide abil (kalkulaator, Excel) kooliprogrammi tasemel;
– Omab arvutit ja mikrofoni, mis on kättesaadavad terve õppeperioodi jooksul.

Minimaalsed nõuded arvutile
1. Monitori diagonaal vähemalt kui 13″ (tolli).
2. Operatiivmälu vähemalt kui 8 GB, vähemalt kui 32GB HDD või SSD vaba ruumi.
3. Protsessori võimsus vähemalt kui Intel Core i3-6100U.
4. Operatsioonisüsteem, mis toetab Pythonit ja VS Code’i (nt Windows versioon 8, 10 ja 11; macOS versioon 10.11 või uuem; Ubuntu versioon 16.04 LTS ja kõrgem; Fedora versioon 28 või uuem).

Õppemetoodika kirjeldus

Õppeprotsess koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Tunni esimeses osas selgitab õpetaja kursuse teooriat, teises osas täidavad õpilased õpetaja juhendamisel praktilisi ülesandeid. Osa praktilistest töödest ja kodutöödest teevad õpilased ise kodus. Grupi jaoks on loodud spetsiaalne grupivestlus, kus saab õpetajaga suhelda.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn.
Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video- ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist õppekavas ette nähtud viisil ja mahus.
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi väljastamisega koolituse läbimise kohta.
Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd.
Lõputunnistus väljastatakse, kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd
Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui ta on osalenud koolituse käigus vähem kui 80% õppetundides ning kui tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvates töödest. Tõendile märgitakse õppekavas läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed.
Õppija täidab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside.

Kursuse läbinul on programmeerimise baasoskused Python keeles ja oskus kasutada programmeerimise keskkonda ja programmeerimise raamatukogu.

- kutsehariduseg IT-spetsialistid, kes soovivad tõsta oma kvalifikatsiooni või saada oma kutsealal uusi teadmisi ja/ või vahetada ametiala;
- õppeasutuste üliõpilased, kes õpivad IT-spetsialistiks;
- Tehnilise toe spetsialistid/ helpdesk;
- isikud, kellel on IT-ala töökogemusi, kes soovivad tõsta oma kvaifikatsiooni või saada oma kutsealal uusi teadmisi ja/ või vahetada ametiala;
- isikud, kes soovivad saada programmeerimise algteadmisi ja teadmisi programmeerimisest PYTON-i keeles

PYTHON-i keele kasutamisega programmeerimise aluste kursuse lõpetajal on järgmised teadmised ja oskused:

 • Mõistab tarkvara elutsüklit;
 • Oskab kasutada projekti juhtimise ja väjatöötamise vahendeid;
 • Valdab Pythoni programmeerimiskeele aluseid;
 • Kasutab Pythoni programmeerimiskeele raamatukogusid Pandas ja Numpy raamatukogude näitel;
 • Kasutab Pythoni programmeerimiskeelt failide loomiseks, koostööks veebilehtedega, tööks andmebaaside ja veebirakendustega vastavalt õppekava tasemele.

Kursuse õppekava. Programmeerimise alused PYTHON-i keele kasutamisega

 1. Tarkvara elutsükkel (SDLC)
  Waterfall
  Agile (Scrum, Kanban)
 2. Projektijuhtimise vahendid
  Jira Confluence
 3. Väljatöötamise vahendid
  VS Code (madalama produktiivsusega arvutite jaoks) PyCharm
  Git Bitbucket
 4. Süntaksi alused
  Jutumärgid, sulud, kommentaarid jne.
 5. Operaatorid

Aritmeetilised ja loogilised

 1. Aritmeetilised operatsioonid
  Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, astendamine jne.
 2. Andmete tüübid
  String, bool, char, int, double, float
 3. Massivid
  List, set, dict
 4. Funktsioonid
  Funktsioonide mõiste
 5. Tingimused
  If ja else
 6. Tsüklid
  While ja for
 7. Käsuread
  Staatilised ja dünaamilised
 8. Regulaarsed väljendid
  Regex
 9. Juhuslike arvude genereerimine
 10. Sorteerimised
  „Tavaline“ sorteerimine ja lambda
 11. Andmetöötluse alused kasutades raamatikogude
  Pandas Numpy abil
 12. Failide loomine

Python.txt ja .csv abil

 1. Testide loomine
  Pytest
 2. Veebilehtedega tehtava koostöö alused
  XPath, Selenium
 3. Koostöö andmebaasiga PostgreSQL
 4. Veebirakendustega töötamise alused - Flask, Django
Registreeri kursusele


  Sisestage nädalapäeva number (1–7):