BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Ettevõtluskoolitus 15.04.2024

2000,00 

Õppe kogumaht: 302 ak. tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 196 ak. tundi a iseseisev töö 106 akad. tundi.  Koolituse aeg 9:30-12:45. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev

 

 

Kategooria: Sildid: ,

Ettevõtluskoolitus 15.04.2024

Ettevõtluskoolitus 15.04.2023. Õppe kogumaht: 302 akad. tundi, sealhulgas auditoorne koolitus 196 akad.tundi ja iseseisev töö 106 akad. tundi.  Koolituse aeg 9:30-12:45. Koolituse päevad: esmaspäev, kolmapäev, neljapäev

Kursuse õppejõud. Ettevõtluskoolitus 15.04.2024 

Konstantin Ivanov, õigusdoktor, dotsent, SRÜ rahvusvahelise advokaadibüroo FOXEN law Office’i õigusnõunik (Vilnius, Leedu, Peterburi, Venemaa), ekspert välismajandusliku tegevuse alal rahvusvaheliste tehingute saatmisel ja välismajanduslike vaidluste lahendamisel, rahvusvaheline vahekohtunik (Riia vahekohus / Riia, Läti, Rahvusvaheline vahekohus /  Almatõ,Kazahstan);
Valentina Denissenko, omab kõrgharidust (Majandusarvestus), pearaamatupidaja suure kogemusega, ettevõtte juht;
Lilia Kožina, jurist, Magister (Õigusteadus), LKA Vestla OÜ ja LKA Teenindus OÜ juhatuse liige;
Anna-Džessika Bogatšova, omab kõrgharidust (Õigusteadus), Sanitex OÜ, Baltic Logistic Solutions OÜ ja Officeday Estonia OÜ tütarfirma jurist;
Natalia Rogovaja on omandanud kõrghariduse majanduse erialal. Tal on aastatepikkune kogemus müügiosakonnas, sealhulgas müügi juhtimise kogemus Euroopa turunduskampaanias, mis on Eesti suurim ja edukaim teleturunduse ettevõte.

Kursuse lõpus õpilane:
– tunneb Eesti Vabariigi seadustega ettevõtlust reguleerivaid põhinõudeid;
– tunneb äriidee valimise kriteeriume;
– vormistab töösuhted töötajatega vastavalt Eesti Vabariigi tööõigusele;
– arendab ettevõtte turustrateegiad;
– loob reklaamikampaaniaid;
– koostab ettevõtte raamatupidamis- ja finantsaruanded vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele;
– koostab ja analüüsib ettevõtte finantsaruandeid, lähtudes finantsanalüüsi valdkonna teadmistest;
– koostab äriplaani ja valmistab ette vajalikud vormid EAS-ilt ja Eesti Töötukassalt starditoetuse saamiseks.
– tunneb ettevõtluse finantseerimise võimalusi Eesti Vabariigis ja laenamise riske.

Sihtgrupp

Ettevõtluskursused neile, kes plaanivad luua ja juhtida Eestis oma eraettevõtet ja tahavad omandada vajalikke teadusi.

I.Ettevõtluse alused

Õppemetoodika
Loengumaht – 28 akad.tundi
Praktiline töö. Äriidee otsimine ja kujundamine – 24 akadeemilist tundi, sealhulgas iseseisev töö – 12 akadeemilist tundi

II. Ettevõtlust reguleerivad seadused

Õppemetoodika
Loengumaht – 20 akad.tundi

III.Turundus ja reklaam

Õppemetoodika
Loengumaht – 8 akad.tundi
1. Praktiline töö. Turundustegevuse arendamine ja ettevõtte turustrateegia kujundamine – 8 akadeemilist tundi, sealhulgas iseseisev töö – 4 akadeemilist tundi
2. Praktiline töö. Reklaamürituste plaani ja reklaamistrateegia väljatöötamine. Reklaamürituste liigid – 8 akadeemilist tundi, sealhulgas iseseisev töö – 4 akadeemilist tundi

IV.Töötajate motiveerimine, tööõigus, tööohutus

Õppemetoodika
Loengumaht – 12 akad.tundi
1.Praktiline töö. Töösuhte vormistamine – 8 akadeemilist tundi, sealhulgas iseseisev töö – 4 akadeemilist tundi
2.Praktiline töö. Personalidokumentide registreerimine – 8 akadeemilist tundi, sealhulgas iseseisev töö – 4 akadeemilist tundi

V.Raamatupidamisarvestus ja maksustamine

Õppemetoodika
Loengumaht – 16 akad.tundi
Praktiline töö. Ettevõtte raamatupidamise korraldamine – 24 akadeemilist tundi. sealhulgas iseseisev töö – 8 akadeemilist tundi

VI.Finantsanalüüs 12 akad. t.

Õppemetoodika
Loengumaht – 6 akad.tundi
1. Praktiline töö. Ettevõtte finantsaruannete näitajate analüüs – 4 akadeemilist tundi
2. Praktiline töö. Müügiplaani koostamine – 6 akadeemilist tundi, sealhulgas iseseisev töö – 4 akadeemilist tundi

VII. Äriplaani kootamise koolitus

1. Väikeettevõtte asutamine

Õppemetoodika
Loengumaht – 4 akadeemilist tundi

2. Äriplaani koostamine

Õppemeetodika
Loengumaht – 36 akadeemilist tundi
1. Praktiline töö. Äriidee analüüs (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 8 akadeemilist tundi)
2. Praktiline töö. Reklaamürituste plaani koostamine ja ettevõtte turustrateegia kujundamine (auditoorse töö maht: 4 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 12 akadeemilist tundi)
3. Praktiline töö. Ettevõtte hinnastrateegia väljatöötamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 4 akadeemilist tundi)
4. Praktiline töö. Ettevõtte ametliku struktuuri ja tööülesannete arendamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 8 akadeemilist tundi)
5. Praktiline töö. Põhiprotsessi kirjeldus (autitoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 4 akadeemilist tundi)
6. Praktiline töö. Reklaamürituste plaani väljatöötamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 8 akadeemilist tundi)
7. Praktiline töö. Müügiprognoosi koostamine (auditoorse töö maht: 2 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 4 akadeemilist tundi)

3. Finantsprognoosi koostamine

Õppemeetodika
Loengumaht – 4 akadeemilist tundi
Praktiline töö.Finantsprognoosi koostamine ja riskianalüüs (auditoorse töö maht: 4 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht: 16 akadeemilist tundi)

4. Finantseerimise allikad

Õppemetoodika
Loengumaht – 4 akadeemilist tundi

5. Äriidee kohandamine ettevõtte arenguprotsessis

Õppemetoodika
Loengumaht – 4 akadeemilist tundi

Aadress ja kontaktandmed

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia