BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kergete naisterõivaste rätsepa kursused

Kergete naisterõivaste rätsepa kursused

Kergete naisterõivaste rätsepa kursused

Kursuse hind
2300 €
Maht:
360 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 300 akad.tundi ja iseseisva töö (kodune) 60 akad.tundi.
Õppekavarühm:
Tootmine ja töötlemine
Õppekeel:
vene ja eesti
Rühm:
kuni 5 inim

Kergete naisterõivaste rätsepa kursused üldine teave

Õppe kogumaht
360 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 300 akadeemilist tundi ja iseseisva töö (kodune) 60 akad.tundi

Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine
Õppekeel: vene ja eesti
Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Õppejõud
Žanna Zubatova, rätsep suure kogemusega, lõikaja

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Kergete rõivaste rätsep, tase 4

Kergete naisterõivaste rätsepa kursused õpetamise metoodika

Rätsepa kursuse põhiosa 272 akadeemilist tundi on praktiline töö ateljees. Ateljee asub koolituskeskuse BTEducation hoones aadressil Peterburi tee 50D. Koolituskeskuse BTEducation ateljees toimuvad riiete konstrueerimise ja modelleerimise tunnid. Juurdelõikaja spetsiaallaudadel õppijad õpivad riiete konstrueerimist ja lõigete valmistamist õpetaja juhendamisel. Juurdelõikuslauad on spetsiaalse kõrgusega ja on varustatud spetsiaaltoolidega. Juurdelõikuslaudadel toimub erinevate tehnoloogiliste sõlmede (taskud, kinnised, kraed, varrukad jne) juurdelõikus ja modelleerimine. Ateljees on mitu kaasaegset õmblusmasinat Brother, seepärast igal õppijal on oma töökoht, kus ta õmbleb nii tehnoloogilisi sõlmi kui ka valmistooteid. Igal õppijal on võimalus kursuse jooksul õmmelda 1 või mitu valmistoodet (kleit, pluus, püksid, seelik jne).
Teoreetiline osa, mis moodustab 28 akadeeilist tundi, toimub õppeklassides kaasaegse tehnika ja mööbliga. Õppeklassides õppijad õpivad õmblustehnika ehitust, tööohutust ja kangaste omadusi.
Kursuse jooksul on ette nähtud väljapanekusaali külastamine, kus õppijad saavad valida endale kangast tulevaste toodete jaoks.
Курсы портных BTEducation
 
Курсы портных BTEducation Курсы портных BTEducation

Õppe alustamise tingimused

Kergete rõivaste rätsepa koolitusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

Õppematerjalide loend

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega.
Praktilisteks töödeks ja lõikite tegemiseks on kaasas mapp vajalike tarvikutega. Materjalide maksumus sisaldub kursuse hinnas. 

Õppekeskkonna kirjeldus

Rätsepa kursuse suurem osa toimub koolituskeskuse BTEducation ateljees. Koolituskeskuse BTEducation ateljee on varustatud uue ja kaasaegse õmblustehnikaga. Ateljee asub koolituskeskuse BTEducation ruumis aadressil Peterburi tee 50D. Teoreetiline osa, mis moodustab 28 tundi, toimub kaasaegse tehnika ja mööbliga (õppelauad ja toolid, pabertahvlid, tele- ja audioaparatuur, printerid, magnettahvlid) varustatud õppeklassides.
Tunnid toimuvad ruumides, mis vastavad õppe-eesmärkidele ja tervisekaitse nõudmistele.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist õppekavas ette nähtud viisil ja mahus.
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta väljastamisega.
Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Lõputunnistus väljastatakse kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd
Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui 80% õppetundides ning tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed . Õppija täidab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside.

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija luua naisterõivaste lihtsamate elementide lõikeid, neid modelleerida ja õmmelda.

Kursused sobivad isikutele, kes on vähemalt 18-aastased ja kellel on vähemalt põhiharidus.

Rätsepa kursused on ette nähtud neile:
- kellel on individuaalse õmblemise oskus, kuid puuduvad professionaalsed teadmised ja kes soovib tõsta oma kvalifikatsiooni;
- kellel on õmblustootmise kogemus ja kes soovib saada rõivaste individuaalse õmblemise teadmisi;
- juurdelõikajatele ja neile, kes oskab teha lõikeid ja soovib saada oskusi individuaalse õmblemise osas;
- neile, kes on varem omandanud õmbleja või rätsepa eriala, kuid pole kunagi või ammu sel erialal töötanud ning soovib saada teadmisi individuaalse õmblemise osas;
- neile, kellel on rõivaste elementide või teiste õmblustoodete õmblemise oskusi ja kes soovib saada teadmisi rõivaste õmblemise osas;
- neile, kes soovib õppida tegema lõikeid, disainima ja õmblema naisteriideid (väljaarvatud üleriided).

Selle kursuse soovijatel peavad olema järgmised oskused ja teadmised:
mõistab erialast terminoloogiat;
teab materjali töötlemise liike, omadusi ja erinevaid tüüpe;
tunneb tööks vajalikke õmblusseadmeid;
oskab töötada õmblusmasinaga;
teab õmbluste tüüpe;
valdab erinevaid rõivaesemete töötlemise tehnoloogiaid;
oskab konstrueerida lõikeid ja teab kergete naisterõivaste modelleerimise põhimõtteid (kleit, pluus, püksid, voodrita pintsak, seelik)

Õppekava. Kergete naisterõivaste rätsepa kursused.

I. Terminoloogia

Töövahendid (nõelad,käärid,niidid jne.)
Õmbluste nimetused
Toote variantid -ülerõivad,kerged rõivad (kleidid,pluusid,seelikud,püksid jne.)

II. Materjaliõpetus

Põhi ja abimaterjalid ja nende liigitus (looduslikud,sünteetika)
Kootud ja mittekootud materjalid
Sidused
Kangaste omadused
Erinevate niitide omadused ja kasutamine õmblus-ja ooverlokniidid,
teppimisniidid ja siidniidid

III. Õmblusseadmed, ohutustehnika

Õmblusmasinad ja nende liigid,niidistamine
Ooverlokid-niidistamine
Masinate hooldus,reguleerimine ja rikete kõrvaldamine
Lisadetailide kasutamine (presstallad,joonlauad
Triikrauad
Pressid
Programmiga õmblusmasinate kasutamine (osata erinevaid programme
kasutada vajadusele)
Triikrauaga ja pressil töötades jälgida õiget Tem. vastavalt materjalile

IV. Toote tehnoloogia

Masin ja käsitsi pisted ja nende kasutamine
Nurksed ja ovaalsed õmblused
Dekoratiivsete detailide töötlemine
Kantimine,krooked,rüüzid,satsid
Furnituuride õmblemine

V. Erinevate elementide töötlemine tootel

Voltide õmblemine (sammuvolt)ühepoolne-vastandvolt-nöörvolt
Seeliku värvli töötlemine(erinevad moodused) ja allääre töötlemise viisid
Lõhiku töötlemine
Voodriga seeliku töötlemine
Seeliku ja pükste kuumniiske töötlemine
Pisidetailid
Taskute töötlemine (raamtasku,küljetasku,õmblusevaheline-liistuga-
pealepandud-klapiga)
Kaeluse töötlemine (rullkandiga,puhaskaelus)
Kinniste töötlemine
Kraede töötlemine
Krae õmblemine ja kinnitamine tootega (püstkrae,sallkrae,reväärkrae)
Varruka töötlemine
Varruka suu töötlemine värvliga,ja ilma
Varruka kaare töötlemine
Varruka ühendamine tootega (nõeltega,traageldamine,õmblemine)
Nööpaukude töötlemine (kandiga,käsitsi,aasnööpaugud)
Voodri õmblemine ja ühendamine tootega
Kuumniiske töötlemine
Nööpide kinnitamine

VI. Konstrueerimine,modeleerimine ja juurdelõikamisel nõuded
(lõimelõnga,suund,karvasuund,mustri,ruutude,triipude jälgimist)

Mõõtude võtmine figuurilt ja lisad konstrueerimisel
Seeliku konstrueerimine
Põhjaks sirge seelik,sellest tuletatakse erinevad lõiked (rataskloss erinevate
lõigetega,voltidega jne. seelikud)
Pükste konstrueerimine
Mõõtude võtmine
Lõigete konstrueerimine
Lõigete paigutus kangale
Voodri juurdelõikus
- Kergete rõivaste põhilõigete konstrueerimine,modeleerimine (kleit,pluus ja varrukad)
Sissevõtete ülekandmise viisid
Varrukate modeleerimine
Jakki ja kaheosalise varruka konstrueerimine
Vesti konstrueerimine
Erinevate kraede konstrueerimine

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):