BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Õmbleja kursused

Õmbleja kursused

Õmbleja kursused

Kursuse hind
1200 €
Maht:
152 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 152 akad.tundi
Õppekavarühm:
Tootmine ja töötlemine
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 5 inim

Õmbleja kursused. Üldine teave

Õppe kogumaht
152 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 152 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine
Õppekeel: vene
Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Õppejõud
Žanna Zubatova, rätsep suure kogemusega, lõikaja

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Õmbleja, tase 4

Õmbleja kursused alustamise tingimused

Õmblejate koolitusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

Õmbleja kursused õppematerjalide loend

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega.
Praktilisteks töödeks esitakse riie ja õmblemise tarvikud. Materjalide maksumus sisaldub kursuse hinnas.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, pabertahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm). Moe kooli jaoks on varustatud ateljee, kus on olemas nüüdisaegsed tootmisõmblusmasinad BROTHER, overlok JUKA, rätsepa laud, mitu kaasaegset elektrilist kompuuterõmblusmasinat.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist õppekavas ette nähtud viisil ja mahus.
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta väljastamisega.
Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Lõputunnistus väljastatakse kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd
Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui 80% õppetundides ning tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht ning teised Täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed .
Õppija täidab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside.

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija töötada õmblusmasinaga ja harutada lahti erinevat tüüpi sõlmesid.

Kursused sobivad isikutele, kes on vähemalt 18-aastased ja kellel on vähemalt põhiharidus.

Õmbluskursused on neile, kes soovivad õppida õmblusmasinaga töötamist ja põhiliste õmblustoimingute teostamist.

Kursuse lõppedes õppija:
on kursis kutsealase terminoloogiaga;
oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ning tunneb vajalikke leppemärke;
teab tooteliike (kerged rõivad, tekstiilitooted jne);
tunneb materjalide liike ja omadusi;
teab erinevate materjalide kasutamisviise ning nende töötlemise tingimusi;
tunneb õmbleja tööks vajalikke töövahendeid (käärid, eripresstallad, palistajad, kantimisseadmed, piirdejoonlauad, šabloonid jne) ja oskab neid kasutada;
tunneb erinevaid õmblustööstuses kasutatavaid masinaid (süstispiste-, ahelpiste-, nööpaugu-, nööbikinnitus-, riili- jt masinad), nende ehitust ja tööpõhimõtteid;
teab ja tunneb tööks vajalikke õmblustarvikud, oskab neid vajalikes tööetappides kasutada;
tunneb kuumniiske töötlemise seadmeid (triikrauad, pressid, mannekeenid);
omab teadmisi toodete kuumniiskest töötlemisest;
tunneb õmbluste ja pistete liike;
oskab niidistada masinat ja reguleerida piste pikkust;
omab teadmisi õmblusmasinate hooldamisest.

Õmbleja kursused õppekava

I. Kutsealane terminoloogia

Tehniline dokumentatsioon ja vajalikud leppemärgid
Tooteliigid (kerged rõivad, tekstiilitooted jne).

II.Materjalide liigid ja omadused

Naturaalsed materjalid (loomsed ja taimsed), omadused, kasutamine
Kunstmaterjalid, omadused, kasutamine
Sünteetilised materjalid, omadused, kasutamine
kangaste koetüübid,
joonismustriga kangad
Kanga värvimine

III. Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine

Õmblus- ja äärestusmasina seadistuste tegemine
Õmblus- ja overlok-õmblusmasinate seadistamine
Õmblusmasinate liigid ja nimetused;
kasutusvõimalused;
lisavarustus (õmblusmasina tallad, -nõelad)
Võimalikud tõrked ja nende kõrvaldamine
(niitide pingutamine, talla survestamine, nõelte vahetamine)
Õmblus- ja äärestusmasina hooldamine ja puhastamine
Kuumniiskete seadmete kasutamine. Kuumtöötlusrežiimide määramine

IV. Ettevalmistusoperatsioonid tehnoloogiliste sõlmede õmblemiseks

Masin ja käsitsi pisted ja nende kasutamine
Nurksed ja ovaalsed õmblused
Dekoratiivsete detailide töötlemine
Kantimine,krooked,rüüzid,satsid
Furnituuride õmblemine

V. Erinevate tehnoloogiliste sõlmede omavaheline ühendamine

Toote põhidetailide ühendamine:
Ühes tükis (õmblusteta) tooted,
seljaõmblus,
iluõmblused,
jalgevaheõmblus
Krae ühendamine kaelakaarega:
kaelakaare töötlemine,
servatöötlus diagonaalriba abil,
voodri ühendamine kaelakaarele,
krae kinnitamine
Varruka ühendamine käeaugukaarega:
käeaugukaare töötlemine;
madalamale tootud käeaugukaar,
varrukate õmblemine
Vööjoone töötlemine
värvli õmblemisviisid,
põhi- ja abimaterjalid,
pandla kangaga katmine,
kummiga vöö
Voodri ühendamine tootega
voodrite tüübid,
ühendusvariandid,
eemaldatava voodri õmblemine

VI. Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine

Lõhikute ja voltide õmblemine:
Kraede õmblemine:
kraede liigid
mahakäänatud krae õmblemine
püstkrae õmblemine
rullkrae õmblemine
sallkrae õmblemine
Taskute õmblemine
Kinniste õmblemine
Varrukasuu õmblemine
Rõiva allääre töötlemine

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):