BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Praktikum Tollidokumentide korrektne vormistamine

Praktikum Tollidokumentide korrektne vormistamine

Praktikum Tollidokumentide korrektne vormistamine

Kursuse hind
300 €
Maht:
20 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline töö 20 akad.tundi
Õppekavarühm:
Transporditeenus
Õppekeel:
eesti ja vene
Rühm:
kuni 8 inim

Üldine teave. Praktikum Tollidokumentide korrektne vormistamine

Õppe kogumaht

20 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline töö 20 akad. tundi

Õppekavarühm: Transporditeenus
Õppekeel: Vene
Rühm kuni 10 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada.

Õppejõud

Svetlana Saveljeva, kõrgharidus, tollimaakler, suur kogemus logistikaosakonnas;

Svetlana Tiganik, tollimaakler AMV Logistics OÜ, 20-aastane kogemus.

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Logistik, tase 5

Õppematerjalide loend. Praktikum Tollidokumentide korrektne vormistamine

Õpilased on varustatud trükitud loengukonspektidega. Blanketid ja näidisdokumendid (trükitud kujul).

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Peterburi tee 50D, Tallinn.
Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava täitmine tähendab õppekavas ettenähtud õppeainete läbimist õppekavas ettenähtud viisil ja mahus. Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõendi väljastamisega koolituse läbimise kohta.
Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundidest ning lisaks tuleb täita vähemalt 80% kodu- ja iseseisvast tööst. Lõputunnistus väljastatakse, kui õppija osales vähemalt 80% õppetundides ning täitis vähemalt 80% kodu- ja iseseisvast tööst. Õppija saab tõendi koolitusesosalemise või selle läbimise kohta juhul, kui ta on osalenud koolituse käigus vähem kui 80% õppetundidest ning kui tal on täitnud vähem kui 80% kodu- ja iseseisvatest töödest.

Tõendile märgitakse õppekavas läbitud teemad ja maht ning teised täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed.

Koolituse läbimise tulemusena oskab õppija tegutseda elektroonilises Maksu- ja Tolliameti keskkonnas ning koostada seal tollideklaratsoone.

Kursused on mõeldud neile, kes soovivad õppida tegutsema elektroonilises Maksu- ja
Tolliameti keskkonnas ja esitama seal tollideklaratsioone.

Praktikumi läbinu:

  • mõistab veodokumente;
  • on tuttav tollitoimingutega ja nende vormistamise nõuetega;
  • teab vedamisel erinevate transpordi liikidega seotud iseärasusi;
  • oskab vormistada veodokumente;
  • teab ja oskab vormistada põhilisi tollideklaratsioone Maksu- ja Tolliameti elektroonilises keskonnas

Praktikum Tollidokumentide korrektne vormistamine. Kursuse õppekava

Tollidokumentide korrektne vormistamine 
Müügikaupade ja valmistoodangu dokumentide korrektne vormistamine.
Tollioperatsioonide ja -eeskirjade kirjeldused ning vormistamine. Tollideklaratsioonide tüübid.
Nõuded deklaratsioonide vormistamiseks ja sageli esinevad vead.
Deklaratsioonide praktiline vormistamine.
Kaupade transport
Transpordi liigi valik
Transpordi dokumentide (CMR, TIR, T1) täitmine
Kaupade ajutine sissevedu Eestisse.
Kaupade vormistamiseks kehtestatud nõuded ja sageli esinevad vead vormistamisel.

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):