BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Prantsuse keele kursus algajatele

Saksa keele kursus algajatele

Prantsuse keele kursus algajatele

Kursuse hind
500 €
Maht:
40 akad.tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 40 akad. tundi
Õppekavarühm:
Keeleõpe
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim

Õppe kogumaht
40 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Keeleõpe
Õppekeel: vene
Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada
Vahepeal pole selle pärast vaja muretseda. ”

Mis on kutsestandard?
Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?
Kutsestandard on
– aluseks tööturu nõudmistele vastavate
– õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
– aluseks kompetentsuse hindamisel;
– abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
– abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
– abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kursuse eesmärk on õpetada vajalikke teadmisi grammatikast ja tekitada igapäevaelu kõige populaarsemaks teemadel suhtlemiseks vajaminev sõnavara. Samuti õpetada, kuidas kirjutada lihtsaid tekste (näiteks pühadetervitused) ning täita vorme ja registreerimislehti hotellis.
Vahepeal pole selle pärast vaja muretseda. ”

Kursus neile mõeldud, kes alustavad prantsuse keele õppimist nullist ja soovivad saada algteadmisi ning suhtlemisoskust.

oskab teatud teemade raames esitada elementaarseid küsimusi ja neile vastata;

Õppekava

1 õppetund
Tervitused. Nimi- ja omadussõnade sugu ning arv
Uued tutvused. Numbrid 0–69, verbid

2 õppetund
Vaatame lähemalt.
Pere, töö, lemmik ja kõige vähem lemmiktegevused

3 õppetund
Ujumine laeval. Eessõnad, arvud kuni 101
Kõndige läbi vanalinna. Vaatamisväärsustega tutvumine, arvamuste vahetamine.
Omadussõnad, imperatiiv
Kuhu saan oma auto parkida? Küsimused, aeg

4 õppetund
Otsige eluaset. Uued tegusõnad
Hotellis. Registreerimine, küsimustike ja vormide täitmine. Suhtlus hotelliteenuse töötajatega. Du, de la, des, Kuidas kirjutada sõna

5 õppetund
Restorani valimine. Restoraniteenus, vestlused ja vestlused erinevatel teemadel.
Venir de, Minevik on täisvormis
Kuidas väljendada enda arvamust ja teada saada kellegi teise arvamust
Räägime ilmast. Vihma ja päikest. Tulevik
Vahepeal pole selle pärast vaja muretseda. ”

6 õppetund
Teel. Il faut, y ja en
Asesõnad, olevikussõna
Kaubanduskeskuses. Võrdlev käive
Muuseumis, teatris, näitusel. Minevik lõpetas aja verbiga être

7 õppetund
Otsin tööd. Kulunud pooleliolev aeg
Kuulirongis. Eessõnad ja lõpmatused, Subjunktiivne meeleolu

8 õppetund
Haiglas. Vestlus arstiga. Sümptomite kirjeldus. Arsti retsept, ravimid ja muu ravi. Asesõnad-kaudsed objektid

9 õppetund
Metroosõit. Osasõnade sobitamine soo ja arvu järgi otsese liitmisega
Tingimuslik meeleolu
Omavad omadussõnad ja asesõnad

10 õppetund
Pereelu. Eelmine aeg
Pereõhtusöök. Suhtelised asesõnad, Qui ja que
Mis siis, kui ostame maja? Asesõna järjekord

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):