BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Spaaprotseduuride operaatori kursused

Spaaprotseduuride operaatori kursused

Spaaprotseduuride operaatori kursused

Kursuse hind
2200€
Maht:
200 akadeemilist tundi, sh auditoorne ja praktiline töö
Õppekavarühm:
Iluteenused
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim

Общая информация. Курсы операторов спа-процедур

Общий объем обучения
200 академических часа, из них аудиторные и практические работы  200 академических часа.

Учебная группа: Iluteenindus
Язык обучения: Русский
Группа до 8 человек

После подачи налоговой декларации физического лица есть возможность получить 20% стоимости курса.

Программа курса соcтавлена на основе профессионального стандарта Spaateenindaja, tase 4

Преподаватели курса

Наталья Чикул, имеет средне-специальное медицинское образование и опыт работы в сфере спа-услуг 

Марина Еформова, имеет средне-специальное медицинское образование и опыт работы в физиотерапевтическом отделении и отделении восстановительного лечения медицинского центра

Условия начала прохождения обучения. Курсы операторов спа-процедур

К обучению на курсах операторов спа-процедур может приступить каждый желающий, возраст которого 18 лет и старше.
Желающий пройти обучение должен обладать данными, которые описаны в целевой аудитории курсов.
Перед началом курса требуется оплатить обучение или часть стоимости курса в размере не менее 20%.

Перечень учебных материалов. Курсы операторов спа-процедур

Каждому учащемуся выдаются конспекты в распечатанном виде.
Учащийся получает конспекты перед началом каждой темы курса. Стоимость учебных материалов входит в стоимость курса. Материалы для практической части предоставляются курортно-санаторным предприятием.

Описание учебной среды

Занятия проводятся в помещениях, соответствующих целям обучения и отвечающих требованиям охраны здоровья. Обучение проводится по адресу Петербури тее 50D, Таллинн, Линда 4, Нарва, а также online. Учебные классы оснащены современным оборудованием и мебелью(учебные столы и стулья, флипчарты, теле- и аудиоаппаратура, принтеры, магнитные доски). Практическая часть курса проходит в специальных кабинетах и помещениях курортно-санаторного предприятия.

Условия окончания и подлежащие выдаче документы

Завершение учебной программы означает прохождение предметов, прописанных в учебной программе, в предусмотренном учебной программой объеме. Курс завершается по завершении учебной программы путем выдачи соответствующего свидетельства или справки об окончании обучения.
Для успешного завершения обучения учащийся должен принять участие не менее чем в 80%занятий и, кроме того, выполнить не менее 80% домашней работы и самостоятельной работы.
Свидетельство об окончании курса выдается, если студент успешно посетил не менее 80% занятий и выполнил не менее 80% домашних и самостоятельных работ.

В свидетельстве об окончании курса указываются личные данные учащегося и данные школы, результаты обучения (знания и практические навыки, которые учащийся получил в результате обучения) , объем учебной программы, период обучения, kutsestandard, данные о лицензии и регистрации в Регистре хозяйственной деятельности, список преподавателей.

SPA-teenindajate kursuse läbija oskab teha põhilisi kuurortravi protseduure, tunneb spa-teenuste varustust ja oskab seda kasutada.
Tunneb spa-protseduuride käigus kasututatavaid vahendeid ja nende mõju

SPA-teenindajate kursuse saab läbida iga soovija vanuses 18 aastat ja vanem, kellel on põhiharidus.
SPA-teenindajate kursus sobib ka meditsiinitöötajatele, kes soovivad saada uusi teadmisi kuurortravi alal või neile, kes soovivad vahetada tegevusala

Kursuse läbijal on järgmised teadmised ja oskused:

valdab eetika aluseid ja tunneb klienditeeninduse standardeid; valmistab ette kuurortravi protseduuri tuba;
valmistab ette instrumente ja varustust SPA-teenuste läbiviimiseks; jälgib SPA-teenuste varustust ja SPA-vahendite kasutuse tähtaegu; viib läbi kuurortravi vastavalt arsti ettekirjutusele või juhendile; viib läbi kehahoolduse protseduure;
viib läbi kätele ja jalgadele protseduure.

Õppekava. Spaaprotseduuride operaatori kursused

I. Klienditeenindus

1. Mis on SPA-teenus. SPA-teenuse eesmärk. Ajalugu
2. SPA-ettevõtete ja -teenuste liigid. SPA-teenuste paketid. SPA-teenuste pakettide koostamise kord
3. Korrektse teeninduse ja etiketi alused
4. SPA-klientidega töötava mänedžeri töökohustused. Positiivsed ja negatiivsed tagajärjed.
5. Suhtlemine SPA-ettevõtte kliendiga
6. Põhiliste SPA-teenuste liigid ja eesmärgid
7. Kliendi nõustamine SPA-teenuse kasutamise käigus oma vastutuse piires, kliendi rahulolu tagamine
8. Kliendi jälgimine ja vastastikmõju SPA-teenuste kursuse jooksul. Võimalikud terviseriskid

II. SPA-teenuse ettevalmistamine

1. Ruumi ettevalmistamine SPA-teenuse läbiviimiseks. Mugava õhkkonna elemendid ja eritingimused
2. Puhtuse ja korra tagamine ning hoidmine SPA-teenuse ruumis
3. SPA-teenuste instrumentide ja varustuse töötlemine ja hooldamine vastavalt hooldusjuhenditele enne ja pärast kasutamist
4. SPA-teenuste vahendite tähtajad ja kasutamise kord

III. SPA-teenuse läbiviimine

1. Arsti ettekirjutusega või kliendi poolt valitud SPA-teenuse uurimine. Temperatuuri režiimi valimine ja kontroll vastavalt ravi kestusele.
2. Kliendi nõustamine sauna valimise küsimuses lähtudes kliendi terviseseisundist ja eelistustest; sauna ettevalmistus vastavalt sauna spetsiifikale ja saunaprotseduuride läbiviimisele.
3. Parafiini ja osokeriitravi, savi ja raviturba protseduuri ettevalmistus vastavalt kliendi soovile ja eriärasustele.
4. Mudavanni, mähise ja aplikatsiooni ettevalmistus ja läbiviimine vastavalt kliendi soovile ja eriärasustele.
5. Eriprotseduuride ettevalmistus ja läbiviimine (soolaravi, krüoteraapia, solaarium, massaaži tugitool,
vesivoodi, valgusravi jt) vastavalt kliendi soovile ja eriärasustele.

IV. Kehahoolduse ja kätele ning jalgadele protseduuride läbiviimine

1. Kliendi terviseisundi hindamine, naha eriärasused ja kehaehituse tüüp. Näidustused ja vastunäidustused
2. Kehahoolduse protseduuri läbiviimine vastavate kehahoolduse vahenditega. Metodoloogia järgimine
3. Kätele ja jalgadele protseduuride läbiviimine SPA-keskuses. Vastavate instrumentide, meetodite ja toodete kasutamine

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):