BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Tarkvara testimise kursus 23.04.2024

2400,00 

Koolituse mahus: 200 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 100 akad.tundi ja iseseisva töö (kodune) 100 akad.tundi. Koolituse päevad: teisipäev, neljapäev. Koolituseaeg: 18.00-21.15

Kursuse programm põhineb ISTQB, International Software Testing Qualifications Boardkutsestandardil ja

Tarkvara testimise kursus 23.04.2024

Koolituse mahus: 200 akad. tundi, sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 100 akad.tundi ja iseseisva töö (kodune) 100 akad.tundi. Koolituse päevad: teisipäev, neljapäev. Koolituseaeg: 18.00-21.15

Õppejõud

Aleksander Gritsevski, omab kogemus IT valdkonnas üle 20 aasta, üle 10 aasta kogemusi peaspetsialistina IT ettevõttedes, IT-kursuse koolitaj​a

Kursuse läbimise tulemusena on üliõpilasel tarkvara testimise protsessi läbimiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Sihtgrupp

Tarkvara testijate kursused on mõeldud neile, kes:
– kesk- ja keskeriharidusega IT-spetsialistid, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta või oma erialal uusi teadmisi omandada, tegevusala muuta;
– kõrgemate ja keskmiste tehniliste asutuste üliõpilased, kellel on IT-haridus;
– infotehnoloogia valdkonnas kogemustega isikud, kes soovivad oma oskusi täiendada, uusi teadmisi omandada või tegevusvaldkonda muuta
– isikud, kes soovivad omandada tarkvara testijana töötamiseks vajalikud esialgsed oskused ja teadmised.

Sellel kursusel osaleda soovijatel peavad olema järgmised oskused ja teadmised:
– läbinud matemaatikakursuse ja seda edukalt õppinud, vähemalt keskkooli tasemel
– programmeerimise põhialuste mõistmine ja valdamine
– põhiteadmised CSS-ist, HTML-ist
-teave JavaScripti põhitõdedest
– kogemus ühe opsüsteemiga (Windows / iOS / Linux)
– inglise keele oskus B1 tasemel

Koolituse läbimiseks on vaja sülearvutit, mille peate klassi kaasa võtma

Õpitulemused
Kursuse lõpus üliõpilane:
– teab kaasaegse tarkvara põhimõtteid;
– liigitab tarkvara tüübid;
– teab tarkvara kvaliteedi tagamise võimalusi;
– kasutab tarkvara kvaliteedi hindamise meetodeid;
– tuvastab tarkvara defektid;
– kavandab testimise protsessi;

Kursuse õppekava

1. Testimise alused

1.1 Miks on testimine oluline?
1.2 Mis on testimine?
1.3 Testimise 7 põhimõtet
1.4 Testimise põhiprotsessid
1.5 Testimise olemus
1.6 Eetikakoodeks

2.Testimise osa tarkvaraarenduse elutsüklis

2.1 Tarkvaraarenduse mudelid
2.2 Testimise tasemed
2.3 Testimise tüübid
2.4 Testimine tarkvarahoolduse ajal

3.Staatilised meetodid

3.1 Staatilised meetodid ja testimise protsess
3.2 Analüüsi protsess
3.3 Staatiline analüüs tööriistu kasutades

4.Testimise projekteerimise meetodid

4.1 Testide arendamise protsess
4.2 Testide projekteerimise meetodite kategoriseerimine
4.3 Spetsifikatsioonidel põhinevad testimise meetodid, musta kasti meetod
4.4 Struktuuril põhinevad meetodid, valge kasti meetod
4.5 Kogemusel põhinevad testimise meetodid

5. Testimise juhtimine

5.1 Organiseerimine
5.2 Planeerimine ja hindamine
5.3 Protsessi monitooring ja kontroll
5.4 Konfiguratsioonide haldamine
5.5 Riskid ja testimine
5.6 Intsidentide haldamine

6. Testimist lihtsustavad tööriistad

6.1 Tööriistade tüübid
6.2 Tööriistade efektiivne kasutamine: eelised ja riskid
6.3 Tööriistade kasutuselevõtt ettevõttes

Aadress ja kontaktandmed
+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia