BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Loomaarsti abilise kursused 27.05.2024

2400,00 

Õppe kogumaht: 328 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 200 akadeemilist tundi, iseseisev töö 128 akad.tund.

Kategooria: , Sildid: ,

Loomaarsti abilise kursused 27.05.2024

Õppe kogumaht: 328 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 200 akadeemilist tundi, iseseisev töö 128 akad.tund.

Õppekavarühm: Veterinaaria
Õppekeel: vene ja eesti
Rühm kuni 10 inim

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Loomaarsti abiline, tase 4

Eesmärk

Loomaarsti abilise kursuse lõpetaja abistab loomaarsti teenuste osutamise käigus. Oskab klientidega suhelda (sh loomaomanikuga). Tagab loomaarstiasutuse katkematut tööd, toime tulles oma kohustustega, mis on seotud ravimite tellimise ja ostuga. Kontrollib ja tagab tööriistade katkematut tööd. Aitab loomaarsti diagnostiliste protseduuride läbiviimisel. Hooldab loomi ja viib protseduurid läbi vastavalt juhenditele loomaarsti juhendamisel.

Sihtgrupp

Loomaarsti abilise kursus on ette nähtud isikutele, kellel on vähemalt keskharidus ja loomadega suhtlemise pikaajaline kogemus, kasvanduses töökogemus ja muu loomade hoolduse kogemus, sh ka kodutingimustes. Kursus sobib meditsiinitöötajatele, kes soovivad vahetada tegevusala. Loomaarsti abilise kursus sobib neile, kellel on kutseharidus, kuid pole töökogemust.

Õpiväljundid

Kursuse läbijal on järgmised teadmised ja oskused:

  • Korraldab ja viib loomaarsti asutuse vastuvõtu töö läbi
  • Tellib ravimeid vastavalt loomaarsti korraldusele
  • Nõustab klienti kodu hoolduse osas loomaarsti nõuannete alusel
  • Assisteerib vastuvõtul ja protseduuride läbiviiimisel
  • Hooldab statsionaaris viibivaid loomi

Õppesisu. Loomaarsti abilise kursused 27.05.2024

Õppekava. Loomaarsti abilise kursused

 

1. Registratuuri ja veterinaarkliiniku vastuvõtu töö korraldamine 36 akad. tundi

1.1. Looma tuvastus. Esmaanamneesi loomine.
1.2. Suhtlemine kliendiga. Asjaomase veterinaarpraktika reeglid. Baaskiiresmaabi
1.3. Looma elementaarse fikseerimise reeglid arvestades töökaitsenõuetega.
1.4. Statsionaarravi vormistamine.
1.5. Kliendi nõustamine koduhoolduse osas. Nõustamine looma hoolduse, toitumise, käitumise, dresseerimise ja tervise osas.
1.6. Veterinaarkliiniku varustamine vajalike ravimite ja kaupadega.
1.7. Praktika ruumide ja varustuse seisundi kontroll ja tehniline hooldus.

2. Assisteerimine vastuvõtul ja diagnoastikaprotseduuride läbiviimine 40 akad. tundi

2.1. Analüütilise materjali koostamine, markeerimine ja säilitamine.
2.2. Analüütilise materjali saatmiseks ettevamistamine ja saatmine vastavalt loomaarsti ettekirjutusele.
2.3. Rötgenipildid.
2.4. Diagnostilised protseduurid. Diagnostiliste protseduuride läbiviimisel assisteerimine vastavalt loomaarsti ettekirjutustele.

3. Looma hooldus 44 akad. tundi

3.1. Koht statsionaaris
3.2. Haigusloo täitmine ja ravilehed vastavalt loomaarsti ettekirjutustele.
3.3. Loomade toitmine, jalutamine vastavalt loomaarsti ettekirjutustele arvestades loomade toitumise, käitumise ja hooldusega.
3.4. Loomade puhastamine, pesemine ja muu hooldus statsionaaris.
3.5. Loomade hoolduse üldprotseduurid.
3.6. Püsi- vahetatavate materjalide ettevalmistus ja töötlemine vastavalt nakkushaiguste ja profülaktilistele nõuetele.
3.7. Veise, lammaste, kitsede ja sigade markeerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

4. Raviprotseduuride läbiviimisel assisteerimine loomaarsti juhendamisel 32 akad. tundi

4.1. Loomale määratud ravimite manustamine vastavalt loomaarsti ettekirjutustele.
4.2. Assisteerimine ravi- ja füsioteraapia protseduuride läbiviimisel, sh haavade hooldamine.

5. Kirurgiliseks operatsiooniks ettevalmistamine, anesteesia abi ja kontroll 48 akad. tundi

5.1. Operatsioonitoa operatsiooniks ettevalmistamine.
5.2. Kirurgilised instrumendid. Kirurgiliste instrumentide ettevalmistus.
5.3. Varustuse ja instrumentide tööseisundi kontroll.
5.4. Looma ettevalmistus operatsiooniks vastavalt loomaarsti ettekirjutustele.
5.5. Loomaarstile assisteerimine protseduuride läbiviimisel.
5.6. Pärast operatsiooni looma seisundi kontroll ja registreerimine.
5.7. Tööohutusreeglid veterinaarkliinikus ja statsionaaris.
5.8. Looma ohutuse tagamine.

Aadress ja kontaktandmed
+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia