BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Eesti keele A1-taseme kursus online 15.04.2024

850,00 

200 ak.tundi, sealhulgas auditoorse töö 160 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 40 ak.tundi

Kategooria: Sildid: ,

Eesti keele A1-taseme kursus online 15.04.2024

200 akadeemilist tundi, millest 160 akadeemilist tundi klassiruumis ja 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Õpiväljundid eesti keele A1 täienduskoolitus online 15.04.2024

Kursuse lõppedes õppija:
Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama

Eesmärk

Täiskasvanud, kes soovivad luua eesti keele õpingutega. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel Vahepeal pole selle pärast vaja muretseda. ”

Sihtrühm

Täiskasvanud, kes soovivad luua eesti keele õpingutega. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel

Kursuse õppejõud

Natalja Beljakova, filoloog, mitte-eesti kooli eesti keele õpetaja, suure töökogemusega

Kursuse õppekava

Kursuse teemad
1. Isiklikud andmed;
2. Keel;
3. Ilm;
4. Kodu, perekond, lähikond (sõbrad, kolleegid, naabrid);
5. Igapäevane elu;
6. Vaba aeg ja hobid;
7. Reisid;
8. Suhtlemine eri inimestega;
9. Tervis ja hügieen;
10. Haridus;
11. Poeskäik;
12. Söögid ja joogid;
13. Meeldejäävad kohad.

Grammatika
Eesti keele tähestik. Rõhk, hääldus ja intonatsioon. Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded. Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses. Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed. Ülivõrre. Arvsõnad. Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.

Sõnavara
Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne
Audio/video materjalide kuulamine/vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemine grupis.

Õppemeetod
Ettekanded kursuse teemadel. Töövihiku harjutused. Dialoogid, ümberjutustamine, suulised ja kirjalikud ülesanded, rollimängud. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Teksti kuulamine. Töö õppematerjalidega auditooriumis.

Iseseisev töö
Töövihiku harjutused. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, ümberjutustamine, tekstide tõlkimine, teised kirjalikud ja suulised ülesanded.

Адрес и контактная информация

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
online обучение в ZOOM