BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Hotelliteeninduse spetsialisti kursused

Hotelliteeninduse spetsialisti kursused

Hotelliteeninduse spetsialisti kursused

Kursuse hind
1700 €
Maht:
152 akad.tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö 152 akad.tundi
Õppekavarühm:
Majutus ja turism
Õppekeel:
vene
Rühm:
kuni 8 inim

Общий объем обучения
152 академических часа, из них аудиторные и практические работы 152 академических часа

Учебная группа: Majutus ja turism
Язык обучения: Русский
Группа до 8 человек

После подачи налоговой декларации физического лица есть возможность получить 20% стоимости курса.

Программа курса соcтавлена на основе профессионального стандарта Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5

Преподаватели

Станислав Пильченко, имеет более 17 лет опыта в сфере гостиничного бизнеса и питания, высшее образование в сфере гостиничного дела и туризма, опыт проведения курсов обучения качеству обслуживания в ресторане и гостинице, опыт связанный с открытием новых ресторанов и гостиниц, за годы работы в ресторанном и гостиничном бизнесе попробовал себя во всех департаментах данного сектора, в настоящее время директор гостиницы.
Елена Постникова, руководитель отдела по учету персонала, имеет средне-специальное образование и многолетний опыт работы;
Эдуард Гусаров, магистр медицинских наук (ТГУ), преподаватель курса первой медицинской помощи, имеет многолетний опыт работы в службе скорой медицинской помощи Эстонии

Что такое профессиональный стандарт
Профессиональный стандарт – это документ, который описывает профессиональную деятельность и компетенцию, необходимые для работы по соответствующей профессии, то есть набор навыков, знаний и подходов, необходимых для успешного выполнения работы

Для чего нужен профессиональный стандарт
– В качестве основы для составления учебных планов и программ обучения, отвечающих требованиям рынка труда;
– Профессиональный стандарт – это основа для оценки компетентности;
– Помощь работодателю в описании и представлении профессий, подборе сотрудников, составлении должностных инструкций, определении профессиональных требований к сотрудникам, планировании обучения;
– Помощь работнику, который хочет выяснить между существующими и отсутствующими навыками, спланировать свое развитие и карьеру и запланировать обучение на продолжительный период;
– Помощь в организатору обучения, студенту, родителю, консультанту и другим лицам в получении информации о том, какой работник требуется на рынке труда;
– Основа для составления международных профессиональных сертификатов.

Kursuse läbimise põhjal omab õppija teadmisi ja oskusi, mida on vaja hotelli töö korraldamiseks ja majutusteenuse pakkumiseks Eestis.

Vastavat kutsestandardile Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 kursused on ette nähtud isikutele, kellel on vähemalt keskharidus ja kes on vähemalt 18-aastased.

Kursused sobivad ka isikutele, kellel on töökogemusi hotelliteeninduse alal, kes soovivad saada erialaseid teadmisi või tõsta kvalifikatsiooni.

Kursuse lõppedes õppija:
oskab aktiivselt ja sõbralikult suhelda klientidega;
esindab ja müüb hotelli teenuseid;
võtab vastu gruppide broneeringuid ja vastutab tubade ettevalmistuse eest;
kontrollib hotellist sisse- ja väljaregistreerimise toiminguid, arveldab klientidega;
koostab külaliste saabumise plaani ja sellega seotud aruanded;
juhendab ja juhib personali;
vajadusel valmistab ja toob ette kohvi või teed;
oskab anda esmaabi;
organiseerib hotellubade koristamist ja ürituste eelset ettevalmistust;
vastutab töö organiseerimise ja klientide teenindamise eest;
tunneb Eesti hotelliteeninduse traditsioone ja tavasid;
tee Eesti põhilisi vaatamisväärsusi ja oskab rääkida neist turistidele.

Hotelliteeninduse spetsialisti kursused õppekava

I. Hotelli majanduse alused

Hotelliäri traditsioonid
Klassifitseerimine
Klientide vajaduste järgi kohanemine ja motivatsiooni juhtimine
Juhendmaterjalide koostamine ja uuendamine
Transport turistide teenindamiseks. Koostöö.
Turismi operaatorid. Partnerlus. Instruktaaž. Nõudmised.
Hotelli ametid.

II. Juhtimise alused

Juhtimise vormid ja funktsioonide määratlemine
Osakonda töö organiseerimine
Kvaliteeti ja standardi täitmise kontroll
Öine audit
Uksehoidja teenus
Turvateenus. Varguste ennetamine.
Personali informeerimine ja väljaõpe
Tuleohutusnormid
Ametialane instrueerimine ja nõudmised personalile
Graafikujärgne töö. Öise töö eripärad

III. Klienditeeninduse ja müügitöö alused

Vastuvõtuosakonna töö organiseerimine
Klientide informeerimine  Kohad, meetodid, vormid
Täiendavate teenuste osutamine
Kompetentsus hinnakujundamises
Võrgusisesed teenindamise standardid
Operatiivse info liikumine. Kontroll
Tellimuste tegemine ja kliendi vastuvõtmine
Kliendi saabumine ja registreerimine. Dokumentide kontroll
Võtmekaardi vormistamine
Töö võtmetega ja nende liikumine hotellis
Numbritubade valmisoleku kontroll
Vajaliku informatsiooni edastamine osakondade vahel
Vahetuse üleandmine ja vastuvõtt
Grupi majutamine eripärad
Teenindamise etikett ja hea tooni reeglid

IV. Psühholoogia kursus

Suhtlemise psühholoogia ja ametialane eetika
Suhtelmise väärtus
Oma isiksuslike eeliste määratlemine
Tegelikkuse positiivne peegeldamine
Psühholoogilise katse meetodid
Motivatsiooni juhtimine
Vastastikused suhted kollektiivis
Isiklik vastutus
Vastutuse delegeerimine
Klientide positiivse reaktsiooni saavutamine
Oskus kuulata ja vestlust juhtida
Kuidas koormusega toime tulla

V. Teeninduspsühholoogia

Telefonivestlus
Konfliktid ja nendest ülesaamise viisid
Sõnade valik ja teksti puhtus
Millal klient on "kuningas"
Grupitöö eripärad
Abistavad võtted vestluse ülalhoidmiseks
Tähelepanu ja mälu treenimise meetodid

VI. Seadusandlus

Isikuandmete kaitse seadus. Klientide ja isik isikandmete kogumine ja kaitse
Töölepingu seadus. Finantsdistsipliini alused, tööstuse eripära
Tarbijaõiguste kaitse seadus. Kaebuste ja ettepanekute vastuvõtt ja läbivaatamine. Vastused suulises ja kirjalikus vormis. Kompetentsus.
Inventuuri läbiviimine. Tähtajad. Jooksev kontroll.
Politsei kompetentsi üleandmine
Turvameeste õigused
Alkoholiseadus. Suitsetamine eraldatud kohtades.
Parkimine hotelli juures ja linnas

VII. Arveldamine

Peamised dokumendid ja nende täitmine
Kviitung sularahas maksmise kohta
Arve ja sisu
Kassaarvestus
Pangaarveldused ja pangakaardiga maksmine
Palgaarvestus. Palgaarvestuslehed
Konfidentsiaalsus

VIII. Toitlustusteenindus

Ettevalmistus hommikusöögiks
Hommikusöögiks katmine, serveerimine
Toidu ja jookide sortiment
Urituste organiseerimine hotell
Konverentside ja pidude ettevalmistus ja teenindamine
Urituste teenindamine, ruumi ettevalmistus
Konverentsi külaliste teenindamine
Sööginõude sortiment

IX. Puhastus ja laomajandus

Koristamise liigid ja kohad
Kuivkoristus
Märg puhastus
Kõrgendatud niiskusega ruumide koristamine
Saunakoristiin
Uldruumiidi koristiin
Riietusruumide ja koridoride koristiin
Üldine koristamine
Vaipkatete puhastamine
Kraanide ja metallpindade puhastamine
Numbritubade koristiin
Kontori koristiin
Suurpuhastus
Prügikorvide koristamine
Sansõlmede koristiin
Putukad ja nende tõrje
Puhastusvahendid ja mehhanismid
Niiskus, kloor ja puhastusvahendid. Kaitse.
Materjalid, mööbel, tekstiil, tehnika
Kauba ja valmistoodete tellimine ja saatelehed
Inventari raamatupidamisdokumendid
Mahaandmise aktid

X. Hügieeni alused

Ilma kahjulike harjumusteta
Keha, riietuse puhtus, soeng, käed
Tööjalanõud
Esmaabi andmine
Allergikute teenindamise eripärad
Loomad hotell

XI. Esmaabi kursus

Sissejuhatus
Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika
Elustamine
Uppunu elustamine
Elustamine elektriõnnetuste ja infarktide puhul
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Esmaabi andmine ajukahjustuse puhul
Sisemine verejooks
Soki olemus ja selle tunnused
Haavad
Haavade teke, tehnika ja sidumise reeglid pearäti kasutamine
Praktiliste sidumisvõtete omandamine
Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustused
Ohud luumurdude puhul
Liigesetraumad (dislokatsioonid, venitused, põrutused)
Lahase paigaldamise moodused
Saatmine
Söövitused, põletused, külmumine
Praktika
Elustamine laste elustamise eripärad
Käepärased abivahendid, mida saab kasutada

Registreeri kursusele


    Sisestage nädalapäeva number (1–7):