BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Praktilise raamatupidamise kursus 16.04.2024

1700,00 

200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 160 akadeemilist tundi ja 40 akadeemilist tundi iseseisev töö

Kategooria: , Sildid: ,

Praktilise raamatupidamise kursus 16.04.2024

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 160 akadeemilist tundi ja 40 tundi iseseisev töö

Программа курса практического бухгалтерского учета составлена на основе профессионального стандарта Raamatupidaja, tase 5

Kursuse õppejõud

Valentina Denissenko, Haridus: Kõrgharidus (Majandusarvestus); Töökogemus : pearaamatupidaja suure kogemusega
Olga Bukaševa, omab kõrgharidus, pearaamatupidaja suure kogemusega, ettevõtte juht

Õppe-eesmärk

Praktilise raamatupidamise kursuse lõpetaja peab ettevõtte raamatupidamist ja maksuarveldust. Analüüsib rahalist aruandlust, koostab ja/ või aktiivselt osaleb ettevõtte eelarve koostamisel. Teeb igapäevast raamatupidamise tööd sh raamatupidamise dokumentide vormistamist, majandusoperatsioonide registreerimist, tuludeklaratsioonide, statistilise ja muu  aruandluse täitmist.

Sihtauditoorium

Praktilise raamatupidamise kursus on ette nähtud neile,

 • kellel on kutseharidus, kuid pole erialast töökogemust
 • kes lõpetasid raamatupidamise kursuse, kes soovivad saada raamatupidamise praktilisi oskusi
 • raamatupidajatele, kellel on töökogemust teistes riikides ja kes soovivad saada Eesti raamatupidaja töökogemust

Õpitulemused

Kursuse lõpetajal on järgmised teadmised ja oskused:

 • tunneb Eesti raamatupidamise seaduse põhinõudmisi
 • oskab koostada ettevõtte sisekorra reegleid
 • tunneb konteeringu kirjutamise reegleid
 • osakab koostada raamatupidamise dokumente ja teha arveldusi
 • oskab vormistada raamatupidamise aruandlust ja tuludeklaratsioone
 • oskab koostada rahalist aruandlust
 • oskab koostada ettevõtte eelarveid
 • oskab korraldada mikroettevõtte raamatupidamist nullist

Kursuse õppekava. Praktilise raamatupidamise kursus 16.04.2024

 1. Ettevõtte raamatupidmise korraldamine 8 akad. tundi

  • Ettevõtte raamatupidamise seadus
  • Väikeste ettevõtete raamatupidamise reeglite väljatöötamine. Raamatupidamise ettevalmistus ja pidamine vastavalt seadusandlusele
  • Sisekorrareeglite koostamine. Dokumendid ja sisekontrolli kord. Sisekontrolli eesmärgid ja meetodid
  • Raamatupidamise tõendite ja dokumentide koostamine juhtkonna informeerimiseks seadusandluse ja rahalise aruandluse muutustest
 2. Konteeringu reeglite koostamine ja analüüs 12 akad. tundi

Sissetulekute ja kulude liigid. Arveldused ostjate ja tarnijatega. Vara arvestus. Tasu

 1. Majandusoperatsioonide dokumenteerimine ja registreerimine 20 akad. tundi

  • Majandusoperatsioonide dokumenteerimine ja registreerimine. Ettevõtte raamatupidamise arvestusprintsiibid
  • Sissetulekute ja väljaminekute arvestus
  • Ostjate arvete vormistamine
  • Tarnijate arvete registreerimine
  • Maksudokumentide vormistamine
  • Kontoväljavõtte töötlemine
  • Muude dokumentide koostamine
  • Käibevara arvestus
  • Põhivara arvestus
  • Inventuuri läbiviimine ja aruandluse koostamine
  • Laenulepingute kajastus raamatupidamises
  • Muude operatsioonide kajastus raamatupidamises
 2. Töötasu juurdearvutus ja väljamaksmine kohustusõiguslike suhete ja töölepingu alusel 12 akad. tundi

 3. Muude väljamaksete juurdearvutus Töölepingu seaduse ja teiste seadusandlike aktide alusel, mis reeguleerivad tööõigust ja töötasu juurdearvutust. 12 akad. tundi

 4. Ettevõtte majandustegevuse aruannete ettevalmistus, mis on nõutud riigi poolt 16 akad. tundi

 • Aruanded, mida saadetakse Maksu- ja Tollliametisse
 • Aruanded Statistikaametisse
 • Aruanded Pakendikeskusesse
 • Aruanded Sisenemise majandustegevuse registrisse (MTR)
 • Ja muud
 1. Debitoorse võlgnevuse jääkide ja mikroettevõtete kohustuste inventuur (k.a jooksvad arved ja rahasummad) 8 akad. tundi

 2. Aasta finantssaruannete koostamine Eesti finantsaruandluse standardi 12 akad. tundi

 • Mikroettevõte
 • Keskmine ettevõte
 1. Maksustus 20 akad. tundi

  • Maksu aruandluseks vajalike andmete hankimine ja süstematiseerimine
  • Tuludeklaratsiooni täitmine ja andmine
  • Maksuorgani registritesse registreerimine (sh TÕR, mitteresidentide register, lisandväärtusmaks)
 2. Juhtimisaruandlus 20 akad.tundi

 3. Kulu liigitus ja analüüs. Omahinna arvestuse meetodid
 4. Eelarvestamine
 5. Finantsaruandluse analüüs
 6. Horisontaalne ja vertikaalne analüüs
 7. Koefitsientide analüüs
 8. Analüüs „Kulud-maht-tulu“

11.Parktilised tööd „Ettevõtte raamatupidamise korraldus Raamatupidamise seaduse nõuete alusel“ 32 akad. tundi

Адрес и контактная информация

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia