BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kursus Rahvusvaheline leping 2022

Kursus Rahvusvaheline leping 2022

Kursus Rahvusvaheline leping 2022

Kursuse hind
600 €
Köide:
20 akad. tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 20 akad. tundi
Õppekavarühm:
Transporditeenus
Õppekeel:
vene ja eesti, inglise keel
Rühm:
kuni 10 inim

Общая информация. Курс Международный контракт 2022

Объем: 20 акад. часов, из них аудиторных и практических работ 20 акад. Часов.
Учебная группа: Transporditeenus
Язык обучения: Русский и эстонский
Группа: до 10 человек

После подачи налоговой декларации физического лица есть возможность получить 20% стоимости курса.

Преподаватели
Константин Иванов, доктор права, доцент, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро FOXEN law offices (Вильнюс, Литва, Санкт-Петербург, Россия), эксперт в области внешнеэкономической деятельности, по сопровождению международных сделок и разрешению внешнеэкономических споров), Международный арбитр (Рижский третейский суд / Рига, Латвия, Международный арбитражный суд IAC/Алматы, Казахстан)
Пеетер Мяндлик, юрист, руководитель юридической компании

Перечень учебных материалов. Курс Международный контракт 2022

Каждому учащемуся выдаются конспекты в распечатанном виде. Учащийся получает конспекты перед началом каждой темы курса. Примеры международных контрактов и пояснения к ним выдаются на USB- носителе (флешкарта). Флешкарта предоставляется за счет учебного центра.

Стоимость учебных материалов входит в стоимость курса

Описание учебной среды

Обучение проводится по адресу Петербури тее 50D, Таллинн или online. Учебные классы оснащены современным оборудованием и мебелью (учебные столы и стулья, флипчарты, теле- и аудиоаппаратура, принтеры, магнитные доски).

Условия окончания обучения и подлежащие выдаче документы

Завершение учебной программы означает прохождение предметов, прописанных в учебной программе, в предусмотренном учебной программой объеме. Курс завершается по завершении учебной программы путем выдачи соответствующего свидетельства или справки об окончании обучения. Для успешного завершения обучения учащийся должен принять участие не менее чем в 80%занятий и, кроме того, выполнить не менее 80% домашней работы и самостоятельной работы. Свидетельство об окончании курса выдается, если студент успешно посетил не менее 80% занятий и выполнил не менее 80% домашних и самостоятельных работ. В свидетельстве об окончании курса указываются личные данные учащегося и данные школы, результаты обучения (знания и практические навыки, которые учащийся получил в результате обучения) , объем учебной программы, период обучения, kutsestandard, данные о лицензии и регистрации в Регистре хозяйственной деятельности, список преподавателей.

Antud kursuse läbija tunneb rahvusvahelise lepingu koostamise reegleid. Teab, milliseid punkte peab sisaldama rahvusvaheline leping. Oskab läbi viia rahvusvahelisi läbirääkimisi, maha rääkides lepingu kohustuslikest punktidest. Teab rahvusvaheliste lepingute riskidest.

Kursus on ette nähtud ärimeestele, juristidele, juhtidele
Ja kõigile, kes tegelevad rahvusvahelise äriga EL´is ja riikidega, mis ei kuulu Euroopa Liitu

Antud kursuse läbija
iseseisvalt ja süsteemselt kontrollib välismaa lepinguosalisi, oskuslikult ja ohutult viib läbirääkimisi läbi, hindab riske, mis on seotud välismajandusliku lepinguga,
õigesti kurjutab lepingu sisse kohaldatud õigust ja arbitraažiklauslit.

Õppekava. Kursus Rahvusvaheline leping 2022

KUIDAS ON ÕIGE LÄBIRÄÄKMISI LÄBI VIIA EL´i, SRÜ, AASIA POTENTSIAALSETE KLIENTIDEGA

 1. Selgitame välja, mis on ausate ja pahausksete läbirääkimiste läbiviimine, kuidas selgitada läbirääkimiste stardil, milleks tuleb ette valmistuda. Millal saab lugeda, et te hakkasite läbirääkimisi läbi viia?
 2. Mille poolest erineb pakkumiskutse „offer“ kaubanduspäringust „commercial request“ ja kuidas nende instrumente õigesti kasutada?
 3. Mis alused on olemas pahausksete läbirääkimiste eest vastutusele võtmiseks?
 4. Kuidas asjatundlikult lõpetada läbirääkimiste läbiviimist ilma negatiivsete tagajärgedeta. Kuidas õigesti läbi viia läbirääkimisi EL´i, SRÜ ja Hiina potentsiaalsete klientidega. Rahalised kulud, mis on seotud pahausksete läbirääkimiste läbiviimisega.
 5. Olulised eksiarvamused läbirääkimiste läbiviimisest ja lepingule allakirjutamisest. Info olulised eksiarvamuse objektina: millist infot ja kuidas edastada kliendile?
 6. Sidekanalid: telefonikõnest skannitud Kuidas fikseerida telefonikõnesid? Kõnede salvestamine.
 7. E-posti teel kirjavahetus: kasutuse viimane Ekraanipildid, messengerid – rahvusvahelise tehingu kindel strateegia.

VÄLISMAJANDUSLIKU   LEPINGU   PÕHILISED   PUNKTID.   VÄLISMAJANDUSLIKU LEPINGUGA SEOTUD RISKID

 1. Välismajandusliku lepingu struktuur aastal: mis seal peab ilmtingimata olema.
 2. Incoterms 2010 või Incoterms 2020: terminite Kauba juhuslik kadu. Mida Incoterms ei reguleeri, seda on tähtis teada.
 3. Kavandame lepingu kõige kallimat klauslit - kohaldatud õiguse Kuidas on asjadunlik kirjutada lepingu sisse kohaldatud õigust? Kuidas kontrollida lepingut välismaa õiguse järgi?
 4. TOP 5 – tasuta lepingu kontroll välismaa õiguse järgi lühikese tähtajaga. Milleks on vajalik kohaldatud õiguse jaotus tegevusaladeks – 2020.a
 5. Lepingu lisaosade kontroll-loetelu. Arbitraažiklausel. Kuidas sisse kirjutada võimalikku online kohut?
 6. Lepingu garanteeritud Pant, leppetrahv, ettemaks – kuidas arvestada lepingus. Muutuste lepingusse sissekandmine.

VAJALIK ETTEVAATUS. KUIDAS TASUTA KONTROLLIDA VÄLISMAA KLIENTE JA VÄLJA SELGITADA EBAUSALDUSVÄÄRSEID.

 1. Infootsingu allikad lepinguosaliste erinevate tüüpide Piiramise spetsiifika info kogumise/ info edastamise osas erinevate riikide seadusandluses.
 2. Kommertssaladuse kaitse ja riskid lepinguosaliste kontrollimisel: mida ei tohi
 3. Demonstreerime, kuidas on lihnte juurutada pideva monitooringu skeemi selliste klientide väljaselgitamiseks ettevõtte äriprtosessis.
 4. Saame teada sõltumatu info saamise viisidest klientide ärireputatsioonist. Lepinguosalise riigi kaubandusatašee poole pöördumise
 5. Kliendi patnerite ankeet ja kuidas seda Miks on tähtis töö lepinguosalise assotsiatsioonide ja äriklubidega tema riigis ja kuidas alustada dialoogi nendega.

UUS KLAUSEL FORCE MAJEURE 2021

 1. Kuidas õigesti lepingusse sisske Kuidas see mõjutab?
 2. Kui pole force majeure? Kuidas siis tegutseda?
 3. aasta uus klausel – asjaolud, mis välistavad vastutust.
 4. Lepingu force majeure klauslid – aasta uus praktika Euroopa ja Aasia klientide jaoks.
 5. Piiravad või keelumeetmed EL´is, SRÜ´s ja Hiinas – kuidas eelnevalt minimeerida

KUIDAS   ETTE    VALMISTUDA    VAIDLUSEKS   VÄLISMAA   PARTNERIGA? RAHVUSVAHELINE ARBITRAAŽ

 1. Rahvusvaheline arbitraaž?     Kuidas     valida     vajadusel     kohtu?     Kohtukulude minimeerimise võtted.
 2. Mis on arbitraažiklausel ja kuidas seda asjatundlikult koostada? Mis on selle vajalikud elemendid?
 3. Millise kohtu valida: kas riigi- või vahekohtu?
 4. Miks sagedamini valitakse vahekohus rahvusvahelisteks vaidlusteks?
 5. Arbitraaži maks: millest see koosneb ja kuidas minimeerida
 6. Mida teha, kui rahvusvahelisel vaidlusel pole kehtivat arbitraažikokkulepet? Kulude minimeerimise võtted, kui protsess on vältimatu.
 7. Pretensiooni kord: kuidas aegsasti ja asjatundlikult koostada Kas saab kohe esitada hagi kohtusse?
 8. Kohustusliku ja mittekohustusliku pretensiooni
 9. Kuidas asjatundlikult koostada pretensiooni ja kuidas sellele vastata?
 10. Arbitraaži valik EL´is, SRÜ´s ja Hiinas ja veel üks minimeerimise võte. Kohtu valimise kriteeriumid: Stockholmist Singapurini. Millise arbitraaži valida EL´i, SRÜ, USA ja Aasia klintidele?
 11. Arbitraaži otsuste Rahvaotsuste teostamine välismaa jurisdiktsioonides.
 12. Miks tihti ei teostata riigikohtu otsuseid välismaal. Kuidas töötab ja rakendatakse New Yorgi konventsiooni – konventsioon välsmaa arbitraaži otsuste tunnustamisest ja (New York, 1958. a). Välismaal arbitraaži otsuste teostamise kasutusjuhend.
Registreeri kursusele


  Sisestage nädalapäeva number (1–7):