BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Kurs Programmeerimise alused Python-i keele kasutamisega 15.07.24

2450,00 

Õppe kogumaht
200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 100 akadeemilist tundi ja iseseisva töö maht (kodune) 100 akademilist tundi.

Õppekavarühm: Arvutiteadused
Õppekeel: vene

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Noorem tarkvaraarendaja, tase 4

Kategooria: Sildid: ,

Kurs Programmeerimise alused Python-i keele kasutamisega 15.07.24

Õppe kogumaht
200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö maht 100 akademilist tundi ja iseseisva töö maht (kodune) 100 akademilist tundi.

Õppekavarühm: Arvutiteadused
Õppekeel: vene

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Noorem tarkvaraarendaja, tase 4

Eesmärk. Kurs Programmeerimise alused Python-i keele kasutamisega 15.07.24

Kursuse läbijal on programmeerimise baasoskused PYTON keeles programmeermise keskkonna ja programmeerimise raamatukogu kasutamisega

Sihtgrupp. Kurs Programmeerimise alused Python-i keele kasutamisega 15.07.24

 • IT-spetsialistid kutseharidusega, kes soovivad tõsta oma kvaifikatsiooni või saada oma kutseala uusi teadmisi ja/ või vahetada ametiala;
 • Õppeasutuste üliõpilased, kes õpivad IT-spetsialistiks;
 • Tehnilise toe spetsialistid/ helpdesk;
 • Isikud, kellel on IT-ala töökogemusi, kes soovivad tõsta oma kvaifikatsiooni või saada oma kutseala uusi teadmisi ja/ või vahetada ametiala;
 • Isikud, kes soovivad saada programmeerimise algteadmisi ja teadmisi programmeerimisest Python keeles

Kursuse alustamise tingimused

Programmeerimise aluste Python keele kasutamisega kursuse lõpetajal on järgmised teadmised ja oskused:

Kursuse läbimiseks soovijal peavad olema järgmised teadmised ja tehnilised võimalused:

 • Oskab kasutada arvutit ja mikrofoni internetis suhtlemiseks ja vastastikmõjuks;
 • Mõistab õppekeelt (vene keelt) ja saab õppida selles keeles;
 • Oskab välja arvutada teniliste vahendite ja kontoriprogrammide abil (kalkulaator, Excel) kooliprgrammi tasemel;
 • Omab arvutit ja mikrofoni, mis on kättesaadavad terve õppeperioodi jooksul.

Arvuti minimaalsed iseloomustused:

 1. Monitori diagonaal mitte vähem kui 13″ (tolli).
 2. Operatiivmälu mitte vähem kui 8 GB, mitte vähem kui 32GB HDD või SSD vaba ruumi.
 3. Protsessori võimsus mitte madalam kui Intel Core i3-6100U.
 4. Operatsioonisüsteem, mis toetab Python ja VS Code (nt Windows versioon 8, 10 ja 11; macOS versioon 10.11 ja kõrgem; Ubuntu versioon 16.04 LTS ja kõrgem; Fedora versioon 28 ja kõrgem).

Oppiväljundid

  • Mõistab tarkvara elutsüklit;
  • Oskab kasutada projekti juhtimise ja väjatöötamise vahendeid;
  • Valdab Python programmeerimiskeele aluseid;
  • Kasutab Python programmeerimiskeele raamatukogusid pandas ja numpy raamatukogude näitel;
  • Kasutab Python programmeerimiskeelt failide loomiseks, vastastikmõjuks veebisaitidega, tööks andmebaaside ja veebiäppidega vastavalt õppekava tasemele.

Kursuse õppekava. Kurs Programmeerimise alused Python-i keele kasutamisega 15.07.24

 1. Tarkvara elutsükkel (SDLC)
  Waterfall
  Agile (Scrum, Kanban)
 2. Projektijuhtimise vahendid
  Jira Confluence
 3. Väljatöötamise vahendid
  VS Code (madalama produktiivsusega arvutite jaoks) PyCharm
  Git Bitbucket
 4. Süntaksi alused
  Jutumärgid, sulud, kommentaarid jne.
 5. Operaatorid

Aritmeetilised ja loogilised

 1. Aritmeetilised operatsioonid
  Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, astendamine jne.
 2. Andmete tüübid
  String, bool, char, int, double, float
 3. Andmestu
  List, set, dict
 4. Funktsioonid
  Funktsioonide mõiste
 5. Tingimused
  If ja else
 6. Tsüklid
  While и for
 7. Käsuread
  Staatilised ja dünaamilised
 8. Regulaarsed väljendid
  Regex
 9. Juhuslike arvude genereerimine
 10. Sorteerimised
  „Tavaline“ sorteerimine ja lambda
 11. Andmetega töö alused kasutades raamatikogusid
  Pandas Numpy
 12. Failide loomine

Python.txt ja .csv abil

 1. Testide loomine
  Pytest
 2. Veebisaitidega vastastikmõju alused
  XPath, Selenium
 3. Andmebaasiga vastastikmõju
  PostgreSQL
 4. Veebiäppidega töö alused Flask, Django

Aadress ja kontaktinfo
+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50d, 11415 Tallinn, Estonia