BTEducation

tel. +37253957408, +3726729777, email: bus-tech@hotmail.com
Kursused Tallinnas – Peterburi tee 50D, Tallinn, 11415
Business Technologies OÜ
Me kujundame oma klientide tulevikku...

Hotelliteeninduse spetsialisti koolitus 08.04.2024

1700,00 

Hotelliteeninduse spetsialisti koolitus 08.04.2024 õppe kogumaht 152 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 152 akadeemilist tundi

Hotelliteeninduse spetsialisti koolitus õppekava põhineb kutsestandardil Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5

Kategooria: Sildid: ,

Hotelliteeninduse spetsialisti koolitus 08.04.2024

Hotelliteeninduse spetsialisti koolituse 08.04.2024 õppe kogumaht 152 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 152 akadeemilist tundi

Õpiväljundid

Kursuse Hotelliteeninduse spetsialisti koolitus 08.04.2024 lõppedes õppija:
oskab aktiivselt ja sõbralikult suhelda klientidega;
esindab ja müüb hotelli teenuseid;
võtab vastu gruppide broneeringuid ja vastutab tubade ettevalmistuse eest;
kontrollib hotellist sisse- ja väljaregistreerimise toiminguid, arveldab klientidega;
koostab külaliste saabumise plaani ja sellega seotud aruanded;
juhendab ja juhib personali;
vajadusel valmistab ja toob ette kohvi või teed;
oskab anda esmaabi;
organiseerib hotellubade koristamist ja ürituste eelset ettevalmistust;
vastutab töö organiseerimise ja klientide teenindamise eest;
tunneb Eesti hotelliteeninduse traditsioone ja tavasid;
tee Eesti põhilisi vaatamisväärsusi ja oskab rääkida neist turistidele.

Koolituse õppejõud

Stanislav Piltsenko, kõrgharidus, suur töökogemus hotellijuhina.

Jenena Postnikova, keskeri haridus, suur kogemus personaaliosakonna juhina.

Valentina Denissenko , Haridus: Kõrgharidus ( Majandusarvestus) ; Töökogemus: pearaamtupidaja Suure kogemusega.

I. Hotelli majanduse alused

Hotelliäri traditsioonid
Klassifitseerimine
Klientide vajaduste järgi kohanemine ja motivatsiooni juhtimine
Juhendmaterjalide koostamine ja uuendamine
Transport turistide teenindamiseks. Koostöö.
Turismi operaatorid. Partnerlus. Instruktaaž. Nõudmised.
Hotelli ametid.

II. Juhtimise alused

Juhtimise vormid ja funktsioonide määratlemine
Osakonda töö organiseerimine
Kvaliteeti ja standardi täitmise kontroll
Öine audit
Uksehoidja teenus
Turvateenus. Varguste ennetamine.
Personali informeerimine ja väljaõpe
Tuleohutusnormid
Ametialane instrueerimine ja nõudmised personalile
Graafikujärgne töö. Öise töö eripärad

III. Klienditeeninduse ja müügitöö alused

Vastuvõtuosakonna töö organiseerimine
Klientide informeerimine  Kohad, meetodid, vormid
Võtmekaardi vormistamine
Töö võtmetega ja nende liikumine hotellis
Numbritubade valmisoleku kontroll
Vahetuse üleandmine ja vastuvõtt
Grupi majutamine eripärad
Teenindamise etikett ja hea tooni reeglid

IV. Psühholoogia kursus

Suhtlemise psühholoogia ja ametialane eetika
Suhtelmise väärtus
Oma isiksuslike eeliste määratlemine
Tegelikkuse positiivne peegeldamine
Psühholoogilise katse meetodid
Motivatsiooni juhtimine
Vastastikused suhted kollektiivis
Isiklik vastutus
Vastutuse delegeerimine
Klientide positiivse reaktsiooni saavutamine
Oskus kuulata ja vestlust juhtida
Kuidas koormusega toime tulla

V. Teeninduspsühholoogia

Telefonivestlus
Konfliktid ja nendest ülesaamise viisid
Sõnade valik ja teksti puhtus
Millal klient on “kuningas”
Grupitöö eripärad
Abistavad võtted vestluse ülalhoidmiseks
Tähelepanu ja mälu treenimise meetodid

VI. Seadusandlus

Isikuandmete kaitse seadus. Klientide ja isik isikandmete kogumine ja kaitse
Töölepingu seadus. Finantsdistsipliini alused, tööstuse eripära
Tarbijaõiguste kaitse seadus. Kaebuste ja ettepanekute vastuvõtt ja läbivaatamine. Vastused suulises ja kirjalikus vormis. Kompetentsus.
Inventuuri läbiviimine. Tähtajad. Jooksev kontroll.
Politsei kompetentsi üleandmine
Turvameeste õigused
Alkoholiseadus. Suitsetamine eraldatud kohtades.
Parkimine hotelli juures ja linnas

VII. Arveldamine

Peamised dokumendid ja nende täitmine
Kviitung sularahas maksmise kohta
Arve ja sisu
Kassaarvestus
Pangaarveldused ja pangakaardiga maksmine
Palgaarvestus. Palgaarvestuslehed
Konfidentsiaalsus

VIII. Toitlustusteenindus

IX. Hügieeni alused

Ilma kahjulike harjumusteta
Keha, riietuse puhtus, soeng, käed
Tööjalanõud
Esmaabi andmine
Allergikute teenindamise eripärad
Loomad hotell

X. Esmaabi kursus

Aadress и kontaktinfo

+372 53957408
buseduc@buseduc.com
BTEducation, Peterburi tee 50D, 11415 Tallinn, Eesti